National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 673 Results for London+Missionary+Society
Sort by:
 
Shanghai : [London Missionary Society], 1852
上海 : [London Missionary Society], 1852
ManuscriptManuscript, OnlineOnline
 
Jinshan ri ji lüe lu [manuscript] / [by Ho Tsin-shen]
進善日記略錄 [manuscript] / [by Ho Tsin-shen]
by Ho, Tsin-shen
[Hongkong : London Missionary Society, 1843 or 1844]
[香港 : London Missionary Society, 1843 or 1844]
ManuscriptManuscript, OnlineOnline
 
Lue shu yi pu / [Peng Lansheng]
略述遺譜 / [彭蘭生]
by Peng, Lanshen
彭蘭生
[Changsha : Lundun hui], Guangxu 30 [1904]
[長沙 : 倫敦會], 光緖30 [1904]
BookBook, OnlineOnline
 
Shi yi xin lu / Dezhen zhu jiao
施醫信錄 / 德貞著校
by Dudgeon, J
Beijing : Mei hua huo zi shu guan, 1870
北京 : 美華活字書館, 1870
BookBook, OnlineOnline
 
Xin yue quan shu / Yang Gefei chong yi
新約全書 / 楊格非重譯
Uniform title: Bible. New Testament. Chinese. 1898
Hanzhen : Ying han shu guan, 1898
漢鎮 : 英漢書館, 1898
BookBook, OnlineOnline
 
Zhen dao wen da
真道問答
Uniform title: Catechism of Christian doctrine. Chinese
Shanghai : Mei hua shu guan, 1894
上海 : 美華書館, 1894
BookBook, OnlineOnline
 
Shi tu xing zhuan
使徒行傳
Uniform title: Bible. Acts. Chinese
Shanghai : British and Foreign Bible Society, American Bible Society, National Bible Society of Scotland, 1899
上海 : British and Foreign Bible Society, American Bible Society, National Bible Society of Scotland, 1899
BookBook, OnlineOnline
 
Shi tiao jie zong yi wen da
十條誡總意問答
[China : s.n., 18--?]
BookBook, OnlineOnline
 
Da Mei lian bang zhi lüe
大美聯邦志略
by Bridgman, E.C. (Elijah Coleman), 1801-1861
Huyi [Shanghai] : Mo hai shu guan, [Xianfeng] xin you [1861]
滬邑 [上海] : 墨海書館, [咸豐]辛酉 [1861]
BookBook, OnlineOnline
 
Wan guo yao fang / Hong Shitifan yi
萬國葯方 / 洪士提反譯
by Hunter, Stephen Alexander, 1815-
Shanghai : Mei hua shu guan, 1890
上海 : 美華書館, 1890
BookBook, OnlineOnline
 
Xiang dui fan ying zhi shi yan jie pou / Xiao Xiaorong
相對反應之實驗解剖 / 簫孝嶸
by Xiao, Xiaorong
簫孝嶸
[S.l. : s.n., 19--]
JournalJournal, OnlineOnline
 
Tan tian / [Houshile yuan ben ; Li Shanlan shan shu ; Weilie Yali kou yi ; Xu Jianyin xu bi]
談天 / [侯失勒原本 ; 李善蘭删述 ; 偉烈亞力口譯 ; 徐建寅續筆]
Uniform title: Outlines of astronomy. Chinese
by Herschel, John F. W. (John Frederick William) Sir, 1792-1871
Shanghai : Mo hai, Xianfeng ji mo [1859]
上海 : 墨海, 咸豐己末 [1859]
BookBook, OnlineOnline
 
Yesu Jiao huo wen
耶稣教或问
[Beijing] : Jingdu fu yin tang, 1868
[北京] : 京都福音堂, 1868
BookBook, OnlineOnline
 
Lun shan e ren sheng si / Shiduona zhuan
論善惡人生死 / 士多那譔
by Stronach, J
[S.l. : s.n.], Daoguang yi si [1845]
[S.l. : s.n.], 道光乙巳 [1845]
BookBook, OnlineOnline
 
Tian lu li cheng : tu hua
天路歷程 : 土話
Uniform title: Pilgrim's progress. Chinese
by Bunyan, John, 1628-1688
Guangzhou : Liang Yue Jidu jiao shu hui, 1921
廣州 : 两粤基督教書會, 1921
BookBook, OnlineOnline
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.