National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 20 Results for author:"Hua, Yan, 1926-"
Sort by:
 
 
Didi ri ji / Hua Yan zhu
蒂蒂日記 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei Shi : Huang guan chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北市 : 皇冠出版社, 民國64 [1975]
 
 
Aozhou jian wen / Hua Yan zhu
澳洲見聞 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei Shi : Yue sheng wen hua shi ye you xian gong si : zong jing xiao San you tu shu gong si, Minguo 81 [1992]
台北市 : 躍昇文化事業有限 公司 : 總經銷三友圖書公司, 民國81 [1992]
 
 
Sheng ming de yue zhang / Hua Yan zhu
生命的乐章 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
华严, 1926-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2008
北京市 : 人民文学出版社, 2008
 
 
Qi se qiao / Hua Yan zhu
七色桥 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
华严, 1926-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2008
北京市 : 人民文学出版社, 2008
 
 
Qi se qiao / Hua Yan zhu
七色橋 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei shi : Huang guan chu ban she, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 皇冠出版社, 民國58 [1969]
 
 
He feng / Hua Yan zhu
和風 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei shi : Huang guan chu ban she, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 皇冠出版社, 民國58 [1969]
 
 
Zhi hui de deng / Hua Yan zhu
智慧的燈 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei shi : Huang guan chu ban she, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 皇冠出版社, 民國58 [1969]
 
 
Ming yue ji shi yuan / Hua Yan
明月几时圆 / 華嚴
by Hua, Yan, 1926-
华严, 1926-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2008
北京市 : 人民文学出版社, 2008
 
 
Qian xin ying ying : Hua Yan ying xiang zi xuan ji / zuo zhe Hua Yan
千心映影 : 華嚴影像自選集 / 作者華嚴
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei Shi : Yue sheng wen hua shi ye you xian gong si, 2006
台北市 : 躍聲文化事業有限公司, 2006
 
 
Bo li wu li de ren / Hua Yan zhu
玻璃屋裏的人 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei Shi : Huang guan chu pan she, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 皇冠出版社, 民國58 [1969]
 
 
Sheng ming de yue zhang / Hua Yan zhu
生命的樂章 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei Shi : Huang guan za zhi she, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 皇冠雜誌社, 民國58 [1969]
 
 
He feng / Hua Yan
和风 / 華嚴
by Hua, Yan, 1926-
华严, 1926-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2008
北京市 : 人民文学出版社, 2008
 
 
Hua Yan xuan ji / Hua Yan zhu
華嚴選集 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei Shi : Huang guan chu ban she, Minguo 65 [1978]
臺北市 : 皇冠出版社, 民國65 [1978]
 
 
Jing hu yue / Hua yan zhu
鏡湖月 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴
Taibei : Huang guan chu ban she, Minguo 78 [1989]
臺北 : 皇冠出版社, 民國78 [1989]
 
 
Ming yue ji shi yuan / Hua Yan zhu
明月幾時圓 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei shi : Huang guan chu ban she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 皇冠出版社, 民國74 [1985]
 
 
Hua luo hua kai / Hua Yan zhu
花落花開 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei Shi : Huang guan chu ban she, Minguo 73 [1984]
台北市 : 皇冠出版社, 民國73 [1984]
 
 
Qing / Hua Yan zhu
晴 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei shi : Huang guan za zhi she, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 皇冠雜誌社, 民國58 [1969]
 
 
Aozhou jian wen / Hua Yan zhu
澳洲見聞 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei shi : Huang guan za zhi she, Minguo 60 [1971] (1987 printing)
台北市 : 皇冠雜誌社, 民國60 [1971] (1987 printing)
 
 
Wu he tian / Hua Yan zhu
無河天 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei shi : Huang guan chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北市 : 皇冠出版社, 民國69 [1980]
 
 
Shen xian juan shu / Hua Yan zhu
神仙眷屬 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei shi : Huang guan chu ban she, Minguo 73 [1984]
台北市 : 皇冠出版社, 民國73 [1984]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.