National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1146 Results for subject:"Asia - Description and travel."
Sort by:
 
 
Ya Zhou fu di lü xing ji : tan xian sheng ya / Siwen Heding zhu ; Li Shuli yi
亞洲腹地旅行記 : 探險生涯 / 斯文赫定著 ; 李述禮譯
Uniform title: Mein Lebenals Entdecker. Chinese
by Hedin, Sven Anders, 1865-1952
Shanghai : Kai ming shu dian, Minguo 37 [1948]
上海 : 開明書店, 民國37 [1948]
 
 
Ajia Taiheiyō : hassōsuru tabi no gaidobukku
アジア・太平洋 : 発想する旅のガイドブック
Tōkyō : JICC Shuppankyoku, 1981
東京 : JICC出版局, 1981
 
 
Taiyō no enpitsu : Okinawa, umi to sora to shima to hitobito soshite Tōnan Ajia e / Tōmatsu Shōmei = The pencil of the sun, Okinawa & S.E.Asia / by Shomei Tomatsu
太陽の鉛筆 : 沖縄・海と空と島と人びとそして東南アジアへ / Shomei Tomatsu. 東松照明 = The pencil of the sun, Okinawa & S.E.Asia
by Tōmatsu, Shōmei, 1930-2012
東松照明, 1930-2012
Tōkyō : Mainichi Shinbunsha, 1975 , ©1975
東京 : 毎日新聞社, 1975
BookBook [still image, text, volume]
 
 
by Garlick, Geoffrey, -1977
[Mornington, Vic.] : [V. Garlick], [1981?]
 
 
Nanshin no kokorogamae / Inoue masaji cho
南進の心構へ / 井上雅二著
by Inoue, masaji, 1876-
井上雅二, 1987-
Tōkyō : Tōkō shoin, Shōwa 16 [1941]
東京 : 刀江書院, 昭和 16 [1941]
 
 
by Bell, John, 1691-1780
Glasgow : printed for the author by Robert and Andrew Foulis printers to the University M.DCC.LXIII. Sold by R. & A Foulis, and A. Stalker at Glasgow; Kincaid & Bell at Edinburgh; A. Miller, J. Nourse, T. Becket & P. A de Hondt, and C. Henderson in London; J. Leake, and J. Frederick at Bath; and T. Cadell at Bristol, [1763]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Dong nan Ya ta ge xing : Zhongguo ji zhe zou jin yang guang guo du / zhu bian: Zhang Xinxin ; zhi xing zhu bian: Zhou Jingluo
東南亞踏歌行 : 中國記者走進陽光國度 / 主編: 章新新 ; 執行主編: 周景洛
Xianggang : Xianggang Zhongguo xin wen chu ban she, 2006
香港 : 香港中國新聞出版社, 2006
 
 
Ajia wa machi ni kike! / Ichikawa Takashi
アジアは街に訊け! / 市川隆
by Ichikawa, Takashi, 1951-
市川隆, 1951-
Tōkyō : Tōyō Keizai Shinpōsha, 1994
東京 : 東洋経済新報社, 1994
 
 
Nanpō kikō / Masugi Shizue ; kanshū Hara Hiroko ; henshū Kōra Rumiko, Iwami Teruyo
南方紀行 / 真杉静枝;監修原ひろ子;編集高良留美子,岩見照代
by Masugi, Shizue, 1905-1955
真杉静枝, 1905-1955
Tōkyō : Yumani Shobō, 2000
東京 : ゆまに書房, 2000
 
 
Xian bin lu / Luo Yuejiong zhu ; [Yu Sili dian jiao]
咸賓錄 / 羅曰褧著 ; [余思黎點校]
by Luo, Yuejiong, ju ren 1585
羅曰褧, ju ren 1585
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1983
 
 
Dong nan Ya san ji / Zhou Erfu zhu
东南亞散記 / 周而复著
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1956
北京 : 中國青年出版社, 1956
 
 
 
Huang jin ban dao ti ben = Informacao da aurea chersoneso ou peninsula e das ilhas auriferas, carbunculas e aronaticas / por Manoel Godinho de Eredia ; Xu Yunqiao yi
黃金半島題本 = Informacao da aurea chersoneso ou peninsula e das ilhas auriferas, carbunculas e aronaticas / por Manoel Godinho de Eredia ; 許雲樵譯
Uniform title: Informacao da aurea chersoneso ou peninsula e das ilhas auriferas, carbunculas e aronaticas. Chinese
by Eredia, Manoel Godinho de
Xingzhou : Xingzhou shi jie shu ju you xian gong si, 1961
星洲 : 星洲世界書局有限公司, 1961
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.