National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 27 Results for subject:"Macau (China : Special Administrative Region) - Pictorial works."
Sort by:
 
 
Lang you she ying Aomen jie / zhu bian, Yuan Lingxuan
浪遊攝影澳門街 / 主編, 袁令軒
Xiangang : Kua ban sheng huo tu shu chu ban gong si, 2012
香港 : 跨版生活圖書出版公司, 2012
 
 
Lao hang ye, jiu dian pu : bao hu shi yi ji xian cun gu jiu jian zhu she ying ji = Memories of the old crafts and trades in Macau : a photographic recollection / [she ying Chen...
老行業, 舊店鋪 : 保護世遺及現存古舊建築攝影集 = Memories of the old crafts and trades in Macau : a photographic recollection / [攝影陳顯耀]
by Chen, Xianyao, 1964-
陳顯耀, 1964-
Aomen : Aomen chu ban xie hui, 2010
澳門 : 澳門出版協會, 2010
 
 
Sun Zhongshan yu Aomen / Sheng Yonghua, Zhao Wenfang, Zhang Lei
孙中山与澳门 / 盛永华, 赵文房, 张磊
by Sheng, Yonghua
盛永华
Beijing : Wen wu chu ban she, 1991
北京 : 文物出版社, 1991
 
 
The river considered as sea : ten sketches of Macao = Yi he wei hai : Aomen su xie shi zhen = O rio considerado como Mar : dez esbocos de Macau / [poem, ink and watercolours...
The river considered as sea : ten sketches of Macao = 以河為海 : 澳門速寫十幀 = O rio considerado como Mar : dez esbocos de Macau / [poem, ink and watercolours Christopher Kelen]
by Kelen, Christopher, 1958-
Macao : University of Macau, 2009
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.