-
Showing 1 - 20 of 403 Results for subject:"Motion picture plays."
Sort by:
 
 
Eiga to Tanizaki / Chiba Nobuo
映画と谷崎 / 千葉伸夫
by Chiba, Nobuo, 1945-
千葉伸夫, 1945-
Tōkyō : Seiabō, Heisei 1 [1989]
東京 : 青蛙房, 平成 1 [1989]
 
 
Zhong wai dian ying ju zuo ji qiao da quan / Zhu Ma bian zhuan
中外电影剧作技巧大全 / 朱玛编纂
by Zhu, Ma
朱玛
Chengdu : Siquan da xue chu ban she, 1985
成都 : 四川大学出版社, 1985
 
 
by Dain Said
Petaling Jaya, Malaysia : Rhino Press, 1997
 
 
London, England : Lorrimer Publishing
 
 
 
 
Fang Yuping san bu qu
方育平三部曲
by Fang, Yuping
方育平
Xianggang : Dian ying shuang zhou kan chu ban she, [1986]
香港 : 電影雙週刊出版社, [1986]
 
 
Jiangxi dian ying ju ben xin zuo xuan / Jiangxi sheng wen xue yi shu yan jiu suo, Zhongguo dian ying jia xie hui Jiangxi fen hui
江西电影剧本新作选 / 江西省文学艺术研究所, 中国电影家协会江西分会
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu panent/lccbChiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
南昌市 : 江西人民出版社 : 江西省新華書店发行, 1982
 
New search | User lists | Site news | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.