-
Showing 1 - 20 of 270952 Results for subject:Periodicals.
Sort by:
 
 
Vestnik-Nasha Penza [electronic resource] : obshchestvenno-politicheskai͡a︡ gazeta
Вестник-Наша Пенза [electronic resource] : общественно-политическая газета
Uniform title: Vestnik-Nasha Penza (Online)
Вестник-Наша Пенза (Online)
Penza : [s.n.]
Пенза : [s.n.]
NewspaperNewspaper, OnlineOnline
 
 
Yingkou nian jian zi liao hui bian
营口年鉴资料汇编
Yingkou shi : Yingkou shi di fang zhi bian cuan wei yuan hui ban gong shi, 1986-
营口市 : 营口市地方志编纂委員会办公室, 1986-
 
 
Taegu tʻonggye yŏnbo = Daegu statistical year book
대구통계연보 = Daegu statistical year book
[Taegu] : Taegu-si
[대구] : 대구市
 
 
Jingsha nian jian / Jingsha nian jian bian ji wei yuan hui
荊沙年鉴 / 荊沙年鉴编辑委员会
Beijing Shi : Zhongguo shan xia chu ban she, 1996-
北京市 : 中国三峡出版社, 1996-
 
 
Zhuzhou nian jian
株洲年鑒
Zhuzhou Shi : Zhuzhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi : "Zhuzhou nian jian" bian ji bu, 1989-
株洲市 : 株洲市地方志编纂委员会办公室 : 《株洲年鉴》编辑部, 1989-
 
 
Shanghai wen hua
上海文化
Shanghai : Shanghai wen hua fu wu she, 1945-1947
上海 : 上海文化服務社, 1945-1947
 
 
Beijing nian jian / Beijing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui
北京年鉴 / 北京市地方志编簒委员会
Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she, 1990-
北京 : 中国城市出版社, 1990-
 
 
Wu Xian nian jian / Wu Xian dang an ju, Wu Xian dang an guan bian
吴县年鉴 / 吴县档案局, 吴县档案馆编
[Wu Xian : Wu Xian dang an ju : Wu Xian dang an guan], 1987-2001
[吴县 : 吴县档案局 : 吴县档案馆], 1987-2001
 
 
Nanning nian jian = Nan ning nian jian / Nanning shi ren min zheng fu zhu ban ; Nanning nian jian bian zuan wei yuan hui bian
南宁年鉴 = Nan ning nian jian / 南宁市人民政府主办 ; 南宁年鉴编纂委员会编
Nanning Shi : Guangxi min zu chu ban she, 1997-
南宁市 : 广西民族出版社, 1997-
 
 
Kuzbass [electronic resource]
Кузбасс [electronic resource]
Uniform title: Kuzbass (Online)
Кузбасс (Online)
Kemerovo : "Kuzbass"
Кемерово : "Кузбасс"
NewspaperNewspaper, OnlineOnline
 
 
Foshan tong ji nian jian / Foshan shi tong ji ju bian
佛山统计年鉴 / 佛山统计局编
[Foshan : Foshan shi tong ji ju], 1999-
佛山 : 佛山统计局, 1999-
 
 
Guangzhou wen hua shi zhi tong xun / Guangzhou Shi wen hua ju wen hua shi zhi bian zuan ban gong shi
广州文化史志通讯 / 广州市文化局文化史志编纂办公室
Guangzhou Shi : Guangzhou Shi wen hua ju wen hua shi zhi bian zuan ban gong shi, 1987-
广州市 : 广州市文化局文化史志编纂办公室, 1987-
 
 
Guangzhou wen bo / Guangzhou Shi wen wu bo wu guan xue hui bian
广州文博 / 广州市文物博物馆学会编
Guangzhou : [Guangzhou Shi wen hua ju]
广州 : [广州市文化局]
 
 
Nanʼyochō kōhō
南洋廳公報
Tōkyō : Yumani Shobō, 2009-<2012>
東京 : ゆまに書房, 2009-<2012>
 
 
Guangdong wen xian ji kan
廣東文獻季刊
Taibei, : Guangdong tong xiang hui
台北, : 廣東同鄉會
 
 
Yunnan gong bao [microform]
雲南公報 [microform]
Kunming Shi : Yunnan Sheng gong shu shu chu gong bao suo
昆明市 : 雲南省公署樞処公報所
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Liaoning nian jian = Liaoning yearbook / [Liaoning nian jian bian wei hui bian]
辽宁年鉴 = Liaoning yearbook / [辽宁年鉴编委会编]
[Beijing] : Zhongguo tong qi chu ban she, 1992-
[Beijing] : 中国统计出版社, 1992-
 
 
Yunnan Sheng zheng fu gong bao [microform]
雲南省政府公報 [microform]
Kunming Shi : Yunnan Sheng zheng fu mi shu chu, 1929-
昆明市 : 雲南省政府秘書處, 1929-
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Lanzhou Shi : Lanzhou Shi tong ji ju, 2007-
兰州市 : 兰州市统计局
 
 
Panyu nian jian = Panyu yearbook / Panyu Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui, Panyu nian jian bian ji bu
番禺年鉴 = Panyu yearbook / 番禺市地方志编纂委员会, 番禺年鉴编辑部
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1995-
[广州] : 广东人民出版社, 1995-
 
New search | User lists | Site news | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.