National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 606 Results for subject:"Thailand - Description and travel."
Sort by:
 
 
 
by Adam, Keith
Sydney : Australian Broadcasting Commission, 1982
 
 
Taiguo lü you san ji / Liu Xiangying zhu
泰國旅遊散記 / 劉纕英著
by Liu, Xiangying
劉纕英
Xinjiapo : Nanyang xue hui, 1965
新加坡 : 南洋學會, 1965
 
 
by Silva, J. Gomes da
Macau : Typographia do Independente, 1889
 
 
Bangkok : GSK International, 1983
 
 
Uniform title: Rice bowl of Asia
by Davies, David Michael, 1929-
London : Muller, 1973
 
 
Xianluo guo lu cheng ji lu, Song Fuwan, Yang Wenzhu ji [Chen Jinghe bian ji
暹羅國路程集錄, 宋福玩, 楊文珠輯 [陳荊和編輯
by Tong, Phuc Ngoan
Jiulong, Xianggang Zhong wen da xue Xin Ya shu yuan yan jiu suo Dongnan Ya yan jiu shi, 1966
九龍, 香港中文大學新亞書院硏究所東南亞硏究室, 1966
 
 
 
Saphāp ʻĪsān / Frānsit Khrip, khīan ; Tunčhan, plǣ
สภาพอีสาน / ฟรานซิส คริปส์, เขียน ; ตุลจันทร์, แปล
Uniform title: The far province. tha
by Cripps, Francis
Krung Thēp : Samnakphim Mǣkhamphāng, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่คำผาง, 2551
 
 
Thanon Phatphong = Thanon Phat Phong / [ʻAdun Thinaphong]
ถนนพัฒน์พงศ์ / [อดุล ทินะพงศ์]
by ʻAdun Thinaphong
อดุล ทินะพงศ์
Krung Thēp : samnakphim Kāo Mai, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ก้าวใหม่, 2548
 
 
[Bangkok] : Kānthō̜ngthīeo hǣng Prathēt Thai, 2546 [2003]
 
 
100 dīeo ko̜ thīeo dai : tō̧n ʻAyuthayā / dōi Nirut Lōharangsī
100 เดี่ยวก็เที่ยวได้ : ตอนอยุธยา / โดย นิรุตต์ โลหะรัง
by Nirut Lōharangsī
นิรุตต์ โลหะรัง
[Krung Thēp] : Centerpoint Entertainment, [2550 [2007]]
[กรุงเทพฯ] : Centerpoint Entertainment, [2550]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.