National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 609 Results for subject:"Thailand - Description and travel."
Sort by:
 
 
 
by Adam, Keith
Sydney : Australian Broadcasting Commission, 1982
 
 
Taiguo lü you san ji / Liu Xiangying zhu
泰國旅遊散記 / 劉纕英著
by Liu, Xiangying
劉纕英
Xinjiapo : Nanyang xue hui, 1965
新加坡 : 南洋學會, 1965
 
 
Xianluo guo lu cheng ji lu, Song Fuwan, Yang Wenzhu ji [Chen Jinghe bian ji
暹羅國路程集錄, 宋福玩, 楊文珠輯 [陳荊和編輯
by Tong, Phuc Ngoan
Jiulong, Xianggang Zhong wen da xue Xin Ya shu yuan yan jiu suo Dongnan Ya yan jiu shi, 1966
九龍, 香港中文大學新亞書院硏究所東南亞硏究室, 1966
 
 
 
Saphāp ʻĪsān / Frānsit Khrip, khīan ; Tunčhan, plǣ
สภาพอีสาน / ฟรานซิส คริปส์, เขียน ; ตุลจันทร์, แปล
Uniform title: The far province. tha
by Cripps, Francis
Krung Thēp : Samnakphim Mǣkhamphāng, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่คำผาง, 2551
 
 
Thanon Phatphong = Thanon Phat Phong / [ʻAdun Thinaphong]
ถนนพัฒน์พงศ์ / [อดุล ทินะพงศ์]
by ʻAdun Thinaphong
อดุล ทินะพงศ์
Krung Thēp : samnakphim Kāo Mai, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ก้าวใหม่, 2548
 
 
[Bangkok] : Kānthō̜ngthīeo hǣng Prathēt Thai, 2546 [2003]
 
 
100 dīeo ko̜ thīeo dai : tō̧n ʻAyuthayā / dōi Nirut Lōharangsī
100 เดี่ยวก็เที่ยวได้ : ตอนอยุธยา / โดย นิรุตต์ โลหะรัง
by Nirut Lōharangsī
นิรุตต์ โลหะรัง
[Krung Thēp] : Centerpoint Entertainment, [2550 [2007]]
[กรุงเทพฯ] : Centerpoint Entertainment, [2550]
 
 
Čhāk rim fang mǣnam Čhaophrayā thưng klāng sāichon / Wīnā Chœ̄tbunchāt
จากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถึงกลางสายชล / วีณา เชิดบุญชาติ
by Wīnā Chœ̄tbunchāt
วีณา เชิดบุญชาติ
Krung Thēp : ʻAmmarin Buk Centœ̄ , 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2548
 
 
Chumthāng Taling Chan : yān kao [kō̜n] Krung Thēp / Witchayadā Thō̜ngdǣng læ Saran Thō̜ngpān
ชุมทางตลิ่งชัน : ย่านเก่า [ก่อน] กรุงเทพ / วิชญดา ทองแดง และ ศรัณย์ ทองปาน
by Witchayadā Thō̜ngdǣng
วิชญดา ทองแดง
Krung Thēp : Mư̄ang Bōrān, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hai khw̄amrak nam thāng / Wīrasak Čhansongsǣng
ให้ความรักนำทาง / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
 
 
by Thailand. Samnaknḡan Thō̧ngthīeo
Krung Thēp : Rān Nangsư̄ Thā Chāng, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ร้านหนังสือท่าช้าง, 2550
BookBook [electronic resource]
 
 
by Sutthilak `Amphanwong
Krung Thep : Suwiriyasan chatphim : Chomrom Dek chatchamnai, 2525 [1982]
 
 
Thīeo chāt nī mī tǣ hā / Chāt Phiromkun
เที่ยวชาตินี้มีแต่ฮา / ชาติ ภิรมย์กุล
by Chāt Phiromkun
ชาติ ภิรมย์กุล
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2556 [2013]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Cucherousset, Henri
Hanoi : Editions l'Eveil economique, 1925
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.