-
Showing 1 - 20 of 169 Results for subject:"Thaksin Chinnawat, - 1949-"
Sort by:
 
 
ʻAkkhara dīn Chin Khō̜p 7 mư̄nlān suk hun "khōtarānuwat" / Sutčhai Chānchātrīrat ... [et al.]
อัครดีล ชินคอร์ป หมื่นล้าน ชุกหุ้น "โคตรานุวัตร" / สุดใจ ชาญชาตรีรัตน์ และคนอื่นๆ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2549 [2006]
กรุงเพฯ : มติชน, 2549
 
 
Thaksin wannī : khomkhit, chīwit, withī, sančhō̜n : rūam lēm pōtkāt čhāk dǣn klai khō̜ng Thaksin Chinnawat / Thaksin Chinnawat
ทักษิณวันนี้ : คมคิด, ชีวิต, วิถี, สัญจร : รวมเล่มโปสการ์ดจากแดนไกล ของ ทักษิณ ชินวัตร / ทักษิณ ชินวัตร
by Thaksin Chinnawat, 1949-
ทักษิณ ชินวัตร, 1949-
Krung Thēp : Bō̜risat PhīThīWī, [2010]
กรุงเทพ : บริษัทพีทีวี, [2010]
 
 
by Pavin Chachavalpongpun
Singapore : Chiang Mai, Thailand ; Institute of Southeast Asian Studies ; Silkworm Books, 2010
 
 
by Pasuk Phongpaichit
Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, c2009
 
 
[Bangkok : Klum Ngan Phiphitthaphan Kanmuang Kanpokkhrong, 2544 i.e. 2001]
 
 
Thāk--sin ʻō̜kpai / Kō̜ng Bannāthikān Phūčhatkān Rāi Wan
ท้ากกก... ษิณ ออกไป / กองบรรณาธิการผู้จัดการรายวัน
[Bangkok] : Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2549 [2006]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, 2549
 
 
Bư̄anglang Thaksin ʻokpai ʻokpai, Thaksin sū sū / Suphot Dāntrakūn
เบื้องหลัง ทักษิณ ออกไป ออกไป, ทักษิณ สู้ สู้ / สุพจน์ ด่านตระกูล
by Suphot Dāntrakūn
สุพจน์ ด่านตระกูล
Nonthaburī : Sathāban Witthayāsāt Sangkhom, 2549 [2006]
นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม, 2549
 
 
Prachāthipatai temdūang (2544-2549) / Wirōt Wongthon
ประชาธิปไตยเต็มดวง / วิโรจน์ วงษทน
by Wirōt Wongthon
วิโรจน์ วงษทน
Krung Thēp : Knowledge Center, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : Knowledge Center, 2550
 
 
Thaksin prāchai : mō̜p 2549 botrīan thī Thaksin tō̜ng khit mai tham mai / ʻŌlān Sukkasēm
ทักษิณ ปราชัย : ม็อบ 2549 บทเรียนที่ทักษิณต้อง คิดใหม่ ทำใหม่ / โอฬาร สุขเกษม
by ʻŌlān Sukkasēm
โอฬาร สุขเกษม
Krung Thēp : Thān Mīdīa Netwœ̄k, 2549 [ 2006]
กรุงเทพฯ : ฐานมิเดีย เน็ดเวิร์ค, 2549
 
 
Thā kraphom sāmāt pēn Thaksin / Yingyong Tangmanatwong
ถ้ากระผมสามารถเป็นทักษิณ / ยิ่งยง ตั้งมนัสวงศ์
by Yingyong Tangmanatwong
ยิ่งยง ตั้งมนัสวงศ์
Krung Thēp : Rōngphim Dư̄an Tulā : Čhatčhamnāi dōi ʻAmmarin Buk Sentœ̄, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา : จัดจำหน่ายโดย อัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์̄, 2548
 
 
 
Mǣo mai mō / aThapana Wanchūphlao
แม้วไม่โม้ / ฐปน วันชูเพลา
by Thapana Wanchūphlao
ฐปน วันชูเพลา
Krung Thēp : Samnakphim Tō̧ Patak, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ฏ ปฏัก, 2550
 
 
Nū nī læ dek Thaksin / Somʻō Dūangsō̧tsī
หนูนี่แหละ เด็กทักษิณ / ส้มโอ ดวงสอดศรี
by Somʻō Dūangsō̧tsī
ส้มโอ ดวงสอดศรี
Krung Thēp : Samnakphim Bānʻunrak, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านอุ่นรัก, 2549
 
 
by Buntham ʻĀthān
Krung Thēp : Campus Book, 2548 [2005]
 
New search | User lists | Site news | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.