National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 179 Results for subject:"Thaksin Chinnawat, - 1949-"
Sort by:
 
 
Thaksin Chinnawat : chīwit længān
ทักษิณ ชินวัตร : ชีวิตและงาน
[Krung Thēp] : phū čhatphim Walaiphō̜n Klinsōm, Tulākhom 2558 [October 2015] , Krung Thēp : Čhat Čhamnāi dōi Bō̜risat ngāndī Čhamkat (nai khrư̄a Matichon)
[กรุงเทพฯ] : ผู้จัดพิมพ์ วไลพร กลิ่นโสม, ตุลาคม ๒๕๕๘ , กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยบริษัทงานดี จำกัด (ในเครือมติชน)
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAkkhara dīn Chin Khō̜p 7 mư̄nlān suk hun "khōtarānuwat" / Sutčhai Chānchātrīrat ... [et al.]
อัครดีล ชินคอร์ป หมื่นล้าน ชุกหุ้น "โคตรานุวัตร" / สุดใจ ชาญชาตรีรัตน์ และคนอื่นๆ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2549 [2006]
กรุงเพฯ : มติชน, 2549
 
 
Thaksin wannī : khomkhit, chīwit, withī, sančhō̜n : rūam lēm pōtkāt čhāk dǣn klai khō̜ng Thaksin Chinnawat / Thaksin Chinnawat
ทักษิณวันนี้ : คมคิด, ชีวิต, วิถี, สัญจร : รวมเล่มโปสการ์ดจากแดนไกล ของ ทักษิณ ชินวัตร / ทักษิณ ชินวัตร
by Thaksin Chinnawat, 1949-
ทักษิณ ชินวัตร, 1949-
Krung Thēp : Bō̜risat PhīThīWī, [2010]
กรุงเทพ : บริษัทพีทีวี, [2010]
 
 
by Pavin Chachavalpongpun
Singapore : Chiang Mai, Thailand ; Institute of Southeast Asian Studies ; Silkworm Books, 2010
 
 
 
by Pasuk Phongpaichit
Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, c2009
 
 
 
 
by Buntham ʻĀthān
Krung Thēp : Campus Book, 2548 [2005]
 
 
[Bangkok : Klum Ngan Phiphitthaphan Kanmuang Kanpokkhrong, 2544 i.e. 2001]
 
 
Rūam ʻīmēn thī Thaksin mai mī wan nænam hai ʻān / Laksanā Kō̧nsin
รวมอีเมลที่ทักษิณไม่มีวันแนะนำให้อ่าน / ลักษณา กรณ์ศิลป
by Laksanā Kō̧nsin
ลักษณา กรณ์ศิลป
Krung Thēp : Samnakphim Sayām, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศยาม, 2550
 
 
Khabūankān lom čhao [6] / Kǭng Bannāthikān ASTV Phūčhatkān
ขบวนการล้มเจ้า [6] / กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการ
 
 
Thaksin phǣ mai pen khā mai tāi / Nongnut Singhadēcha
ทักษิณแพ้ไม่เป็น ฆ่าไม่ตาย / นงนุช สิงหเดชะ
by Nongnut Singhadēcha
นงนุช สิงหเดชะ
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2552
 
 
Rabō̜p Taksin čhutrœ̄mton læ čhutčhop / khīan dōi Samnưk bunkhun phǣndin, nām pākkā, ʻadīt ʻačhān Mahāwitthayālai...
ระบอบทักษิณจุดเริ่มและจุดจบ / เขียนโดย สำนึกบุญคุณแผ่นดิน, นามปากกา, อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; วัชระ เพชรทอง, บรรณาธิการ
by Samnưk bunkhun phǣndin
สำนึกบุญคุณแผ่นดิน
Krung Thēp : Samnakphim Sāmsahāi, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สามสหาย, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mǣo mai mō / aThapana Wanchūphlao
แม้วไม่โม้ / ฐปน วันชูเพลา
by Thapana Wanchūphlao
ฐปน วันชูเพลา
Krung Thēp : Samnakphim Tō̧ Patak, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ฏ ปฏัก, 2550
 
 
ʻAo prachāthippatai khư̄n čhāk Rabō̜b Thaksin / Somčhit Nawakhrư̄asunthō̜n, khīan ; Thakœ̄ng Somsap, bannāthikān
เอาประชาธิปไตยคืนจากระบอบทักษิณ / สมจิตต์ นวเครือสุนทร, เขียน ; เถกิง สมทรัพย์, บรรณาธิการ
by Somčhit Nawakhrư̄asunthō̜n
สมจิตต์ นวเครือสุนทร
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Blue Sky, [2013]
กรุงเทพมหานคร : Blue Sky, [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.