National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1430 Results for subject:"World politics - 1945-"
Sort by:
 
 
Philadelphia : Temple University Press, 1998
 
 
Fan di dou zheng de xin gao chao / [Ren min chu ban she bian ji]
反帝斗争的新高潮 / [人民出版社编辑]
Beijing : Ren min chu ban she, 1971
北京 : 人民出版社, 1971
 
 
Xian dai guo ji guan xi / Shi Zhending zhu
現代國際關係 / 史振鼎著
by Shi, Zhending
史振鼎
Taibei : You shi shu dian, Minguo 51 [1962]
臺北 : 幼獅書店, 民國51 [1962]
 
 
[Boston, Va., etc., : American Security Council Press, etc.]
 
 
[Sŏul] Oemubu, Chŏngbo Munhwaguk
 
 
Uniform title: Mezinárodní vztahy (Prague, Czech Republic : 1966). English. Selections
Praha : The Institute at the Panorama
 
 
Kukche munje = Journal of international affairs
國際問題 = Journal of international affairs
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Kŭktong Munje Yŏnʾguso
서울特別市 : 極東問題研究所
 
 
Dang qian de guo ji xing shi
当前的国际形势
[Xianggang] : Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian
[香港] : 生活读书新知三联书店香港分店
 
 
[Rio de Janeiro] Instituto Brasileiro de Relações Internacionais
 
 
's-Gravenhage : Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken
 
 
Guo ji wen ti yi cong
國際問題譯叢
Beijing Shi : Shi jie zhi shi she, 1953-
北京市 : 世界知識社, 1953-
 
 
Shi jie ren min ge ming yun dong peng bo gao zhang
世界人民革命運動蓬勃高漲
Xianggang : Gang Jiu ge jie qing zhu guo qing chou wei hui xuan chuan bu, [1969]
香港 : 港九各界慶祝國慶筹委会宣傳部, [1969]
 
 
Sokoku Nihon ni uttau / Kawakami Kiyoshi cho
祖国日本に訴う / 河上清著
by Kawakami, Kiyoshi Karl, 1875-1949
Tōkyō, Jiji Tsūshinsha, Shōwa 41 [1966]
東京, 時事通信社, 昭和41 [1966]
 
 
Guo ji guan xi yan jiu gang yao / Xie Wenzhi zhu
國際關係硏究綱要 / 謝文治著
by Xie, Wenzhi
謝文治
Taibei Shi : Hua gang chu ban you xian gong si, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 華岡出版有限公司, 民國68 [1979]
 
 
by Deutscher, Isaac, 1907-1967
Ann Arbor : Radical Education Project, [1965?]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.