National Library of Australia

You must be logged in to Tag Records
ʻAnusō̜n nai kān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Tǭ. Phaisān ʻŌwāttrakūn na chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt Wat Phrasīmahāthātwō̜ramahāwihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanpharưhatsabō̜dī thī 1 Kumphāphan Phō̜.Sō̜. 2533
อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ไพศาล โอวาทตระกูล ณ ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
Bib ID 299797
Format BookBook [text, still image, volume]
Printer Krung Thēp : Rōngphim Sūanthō̜ngthin Krom Kānpokkhrō̜ng, 2533 [1990]
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, ๒๕๓๓
Description Krung Thēp : Bangʻō̜n ʻOwāttrakūn, 2533 [1990] 
กรุงเทพฯ : บังอร โอวาทตระกูล, ๒๕๓๓ 
110 unnumbered pages, 87 pages : colour illustrations, colour portrait, colour photographs ; 26 cm 
Summary

Cremation volume for Phaisān ʻŌwāttrakūn, 1913-1990; former Thai governor; comprises biography, condolences and article on Buddhsit conduct of life.

Full contents
  • จิตสำนึกในการบริหารราชการ
  • ความเข้าใจเรื่องชีวิต / พระนิพนธ์ของวมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน).
 
Subjects Phaisān ʻŌwāttrakūn, 1913-1990 -- Death and burial.  |  Governors -- Thailand -- Biography.  |  Buddhist sociology -- Thailand.  |  Life -- Religious aspects -- Buddhism.  |  Conduct of life -- Buddhism.
ไพศาล โอวาทตระกูล, 1913-1990 -- Death and burial.
Other authors/contributors Phaisān ʻŌwāttrakūn, 1913-1990, honouree  |  Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013, author
ไพศาล โอวาทตระกูล, 1913-1990, honouree  |  เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013, author
Also Titled

Khwāmkhaočhai rư̄ang chīwit.

ความเข้าใจเรื่องชีวิต.

000 03248cam a2200433 i 4500
001 299797
005 20180830181433.0
008 900524s1990    th aco        010 0dtha  
019 1 |a7287877
035 |9(AuCNLDY)1457819
035 |a299797
040 |aANL|beng|erda|cANL|dANL
043 |aa-th---
245 0 0 |6880-01|aʻAnusō̜n nai kān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Tǭ. Phaisān ʻŌwāttrakūn na chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt Wat Phrasīmahāthātwō̜ramahāwihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanpharưhatsabō̜dī thī 1 Kumphāphan Phō̜.Sō̜. 2533.
880 0 0 |6245-01|aอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ไพศาล โอวาทตระกูล ณ ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓.
264 1 |6880-02|aKrung Thēp :|bBangʻō̜n ʻOwāttrakūn,|c2533 [1990]
880 1 |6264-02|aกรุงเทพฯ :|bบังอร โอวาทตระกูล,|c๒๕๓๓.
264 3 |6880-03|aKrung Thēp :|bRōngphim Sūanthō̜ngthin Krom Kānpokkhrō̜ng,|c2533 [1990]
880 3 |6264-03|aกรุงเทพฯ :|bโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง,|c๒๕๓๓.
300 |a110 unnumbered pages, 87 pages :|bcolour illustrations, colour portrait, colour photographs ;|c26 cm
336 |atext|2rdacontent
336 |astill image|2rdacontent
337 |aunmediated|2rdamedia
338 |avolume|2rdacarrier
520 |aCremation volume for Phaisān ʻŌwāttrakūn, 1913-1990; former Thai governor; comprises biography, condolences and article on Buddhsit conduct of life.
600 0 0 |6880-04|aPhaisān ʻŌwāttrakūn,|d1913-1990|xDeath and burial.
880 0 0 |6600-04|aไพศาล โอวาทตระกูล,|d1913-1990|xDeath and burial.
650 0 |aGovernors|zThailand|xBiography.
650 0 |aBuddhist sociology|zThailand.
650 0 |aLife|xReligious aspects|xBuddhism.
650 0 |aConduct of life|xBuddhism.
700 0 |6880-05|aPhaisān ʻŌwāttrakūn,|d1913-1990,|ehonouree.
880 0 |6700-05|aไพศาล โอวาทตระกูล,|d1913-1990,|ehonouree.
700 0 |6880-06|aČharœ̄n,|cSupreme Patriarch,|d1913-2013,|eauthor.
880 0 |6700-06|aเจริญ,|cSupreme Patriarch,|d1913-2013,|eauthor.
740 0 2 |6880-07|aKhwāmkhaočhai rư̄ang chīwit.
880 0 2 |6740-07|aความเข้าใจเรื่องชีวิต.
880 0 |6505-00|aจิตสำนึกในการบริหารราชการ -- ความเข้าใจเรื่องชีวิต / พระนิพนธ์ของวมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน).
984 |aANL|cTH CRE P997
close Can I borrow items from the Library?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

close What can I get online?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

close Can I get copies of items from the Library?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.