National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

<< Previous record  /  Next record >>
Record 10 of 11
You must be logged in to Tag Records
[Thīralưk ngān chāpanakit Khunmǣ Chanit Sāipradit na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, 19 Mithunāyon 2553]
[ที่ระลึก ในงานฌาปนกิจ คุณแม่ชนิด สายประดิษฐ์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓]
Bib ID 5011435
Format BookBook
Description [Bangkok : Khrō̜pkhrūa Khunmǣ Chanit Sāipradit], 2553 [2010] 
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวคุณแม่ชนิด สายประดิษฐ์], ๒๕๕๓ 
8 v. : ill. (some col.) ; 21 cm. 
ISBN 9749300491
9749300505
9789749382905
9786119003804
9789749307755
9789749259306
9789749305775
9789749300497
Full contents [1]. Phutthasātsanā kap panhā thāng phēt / Sō̜. Siwarak ‐‐ [2]. Nūriʻutthapā (Nuriootpa) : mư̄ang ngām ʻư̄aʻāthō̜n nai mummō̜ng "Sībūraphā" / Rungwit Suwanʻaphichon ‐‐ [3]. Kulāp hǣng phǣndin : chīwaprawat 'Sībūraphā' chabap yaowachon / Chamaiphō̜n Sǣngkrachāng ‐‐ [4]. Khō̜khit čhāk čhai Kulāp Sǎipradit / Chanit Sāipradit ‐‐ [5]. Banthưk Sūan Mok : khwāmkāonā nai kānpatitham læ kānbangkhap ton / Kulāp Sāpradit ‐‐ [6]. ʻUdomtham kap phonngān chut phutthasātsanā / Kulāp Sāipradit ‐‐ [7]. Tām Sībūraphā pai Sitnī læ Khǣnbœ̄rā / Rungwit Suwanʻaphichon ‐‐ [8]. Tām Sībūraphā pai thīeo læ lēn kō̜p thī Mēnbœ̄n / Rungwit Suwanʻaphichon. 
[1]. พุทธศาสนากับปัญหาทางเพศ / ส.ศิวรักษ์ ‐‐ [2]. นูริอุทปา (Nuriootpa) : เมืองงามเอื้ออาทรในมุมมอง "ศรีบูรพา" / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน ‐‐ [3].กุหลาบแห่งแผ่นดิน : ชีวประวัติ 'ศรีบูรพา' ฉบับเยาวชน / ชมัยพร แสงกระจ่าง ‐‐ [4]. ข้อคิดจากใจ กุหลาบ สายประดิษฐ์ / ชนิด สายประดิษฐ์ ‐‐ [5]. บันทึกสวนโมกข์ : ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมและการบังคับตน / กุหลาบ สายประดิษฐ์ ‐‐ [6]. อุดมธรรมกับผลงานชุดพุทธศาสนา ชุดพระพุทธศาสนา / กุหลาบ สายประดิษฐ์ ‐‐ [7]. ตามศรีบูรพาไปซิดนีย์และแคนเบอร์รา / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน ‐‐ [8]. ตามศรีบูรพาไปเที่ยวและเล่นกอล์ฟที่เมลเบิร์น / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน. 
Subjects Chanit Sāipradit, 1914-2010 -- Death and burial.  |  Kulāp Sāipradit, 1905-1974  |  Authors, Thai -- 20th century -- Biography.  |  Journalists -- Thailand -- Biography.  |  Buddhism and social problems -- Thailand  |  Buddhism -- Doctrines.  |  Nuriootpa (S.A.) -- Description and travel.  |  Sūan Mōk (Temple : Chaiya, Thailand)  |  Sydney (N.S.W.) -- Description and travel.  |  Melbourne (Vic.) -- Description and travel.
ชนิด สายประดิษฐ์, 1914-2010 -- Death and burial.  |  กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974.
Other authors/contributors Chanit Sāipradit, 1914-2010  |  Kulāp Sāipradit, 1905-1974
ชนิด สายประดิษฐ์, 1914-2010  |  กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974

Online

  In the Library

  Request this item to view in the Library's reading rooms using your library card. To learn more about how to request items watch this short online video Help Video.

  Details Collect From
  TH CRE 10/1556
  Copy: v. 8
  Main Reading Room
  TH CRE 10/1556
  Copy: v. 7
  Main Reading Room
  TH CRE 10/1556
  Copy: v. 6
  Main Reading Room
  TH CRE 10/1556
  Copy: v. 5
  Main Reading Room
  TH CRE 10/1556
  Copy: v. 4
  Main Reading Room
  TH CRE 10/1556
  Copy: v. 3
  Main Reading Room
  TH CRE 10/1556
  Copy: v. 2
  Main Reading Room
  TH CRE 10/1556
  Copy: v. 1
  Main Reading Room

  Order a copy

  - Copyright or permission restrictions may apply. We will contact you if necessary.

  Help Video To learn more about Copies Direct watch this short online video Help Video.
  close Can I borrow items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close What can I get online?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close Can I get copies of items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
  Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.