National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

You must be logged in to Tag Records
Mūbān… mai sangop : phāp khwāmrunrǣng Phāk Tai nai miti chāt, nānāchāt læ ʻanākhot / bannāthikān læ hūanā khrōngkān wičhai, Chaiwat Sathāʻānan
หมู่บ้าน ไม่สงบ : ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ, นานาชาติ และอนาคต / บรรณาธิการ และหัวหน้าโครงการวิจัย, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
Bib ID 5017457
Format BookBook
Edition Phim khrang thī 1. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. 
Description Krung Thēp : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2553 [2010] 
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2553 
259 p. : ill. ; 21 cm. 
ISBN 9786167154060
Series

ʻĒkkasān wichākān ; lamdap thī 89

Thai collection social sciences

Full contents
 • Thatsana tāngprathēt tō̜ nǣothāng kānkǣkhai panhā khwāmrunrǣng nai sām čhangwat Phāk Tai khō̜ng Khana Kammakān ʻItsara phư̄a Khwāmsamānchan hǣng Chāt / Prāngthip Dāorư̄ang
 • Nakrop klap bān : prasopkān čhāk samō̜raphūm / Phimonphan ʻUkhōsakit
 • Khwāmrunrǣng nai Phāk Tai kap khwāmkhit khō̜ng dek : sưksā karani thī dek thī dai rap phonkrathop čhāk hētkān khwāmmaisangop / Sāki Phithakkhumphon.
 
 • ทัศนะต่างประเทศต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ / ปรางทิพย์ ดาวเรือง
 • นักรบกลับบ้าน : ประสบการณ์จากสมรภูมิ / พิมลพรรณ อุโฆษกิจ
 • ความรุนแรงในภาคใต้กับความคิดของเด็ก : ศึกษากรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ / ซากีย์ พิทักษ์คุมพล.
 
Notes

Includes bibliographical references.

Subjects Political violence -- Thailand, Southern.  |  Ethnic conflict -- Thailand, Southern.  |  Social conflict -- Thailand.  |  Thailand, Southern -- Politics and government .
Other authors/contributors Chaiwat Satha-Anand  |  Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (Thailand)
Also Titled

Phāp khwāmrunrǣng Phāk Tai nai miti chāt, nānāchāt læ ʻanākhot

ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ, นานาชาติ และอนาคต

Online

  In the Library

  Request this item to view in the Library's reading rooms using your library card. To learn more about how to request items watch this short online video Help Video.

  Details Collect From
  TH 2014-3703 Main Reading Room

  Order a copy

  - Copyright or permission restrictions may apply. We will contact you if necessary.

  Help Video To learn more about Copies Direct watch this short online video Help Video.
  close Can I borrow items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close What can I get online?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close Can I get copies of items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
  Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.