National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

You must be logged in to Tag Records
Khwāmrunrǣng sō̜n/hā sangkhom Thai / Chaiwat Sathāʻānan, bannāthikān
ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย / ชัยวัฒน์ สถาอนันท์, บรรณาธิการ
Bib ID 5057827
Format BookBook
Description Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2553 [2010] 
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, 2553 [2010] 
512 p. : ill. ; 24 cm. 
ISBN 9789740207009
Series

Thai collection social sciences

Summary

Political conditions and the conflicts and violence throughout the political and social history of Thailand.

Full contents
 • Kamnœ̄t læ phatthanākān khō̜ng ʻong khwāmrū thāng wichākān wā dūai khwāmrunrǣng thāng kānmư̄ang : bot samrūat ngān wichākān nai lōk tawantok / Pračhak Khō̜ngkīrati
 • Patibat kānsongkhrām khō̜ng kānronnarong panhā yāsēptit nai prathēt Thai / Phūangthō̜ng Phawakkharaphan
 • Sư̄p rō̜i "khwāmrunrǣng" čhak wannakam khō̜ng khabūankān sitthi chumchon tō̜ kānčhatkān sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m nai sangkhom Thai / Kritsadā Bunchai
 • Kānsưksā : māyā kān khwāmrunrǣng chœ̄ng watthanatham / ʻUtsanī Thanōsawan, Srīchai Phō̜nprachātham
 • Kānsưksā rư̄ang "Krasǣ lōkāphiwat læ kānlongthōt prahān chīwit nai rat Thai" / Thanyarat Thiuthanō̜m
 • 6 Tulā nai khwāmsongčham khō̜ng fāikhwuā 2519-2549 : čhak chaichana sū khwāmngīap (tǣ yang chana ʻū dī) / Thongchai Winitčhakūn.
 
 • กำเนิดและพัฒนาการขององค์ความรู้ทางวิชาการ ว่าด้วยความรุนแรงทางการเมือง : บทสำรวจงานวิชาการในโลกตะวันตก / ประจักษ์ ก้องกีรติ
 • ปฎิบัติการสงครามของการรณรงค์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย / พวงทอง ภวัครพันธุ์
 • สืบรอย "ความรุนแรง" จากวรรณกรรมของกระบวนการสิทธิชุมชน ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย / กฤษฎา บุญชัย
 • การศึกษา : มายาการความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม / อุษณีย์ ธโนศวรรย์, ศรีชัย พรประชาธรรม
 • การศึกษาเรื่อง "กระแสโลกาภิวัฒน์และการลงโทษประหารชีวิตในรัฐไทย" / ธัญญรัตน์ ทิวถนอม
 • 6 ตุลา ในความทรงจำของฝ่ายขวา 2519-2549 : จากชนะสู่ความเงียบ (แต่ยังชนะอยู่ดี) / ธงชัย วินิจจะกูล.
 
Notes

Includes bibliographical references.

In Thai.

Subjects Political violence -- Thailand.  |  Social conflict -- Thailand.  |  Thailand -- Politics and government.  |  Thailand -- History -- 20th century.
Other authors/contributors Chaiwat Satha-Anand  |  Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai

Online

  In the Library

  Request this item to view in the Library's reading rooms using your library card. To learn more about how to request items watch this short online video Help Video.

  Details Collect From
  TH 2014-3130 Main Reading Room

  Order a copy

  - Copyright or permission restrictions may apply. We will contact you if necessary.

  Help Video To learn more about Copies Direct watch this short online video Help Video.
  close Can I borrow items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close What can I get online?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close Can I get copies of items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
  Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.