National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

<< Previous record  /  Next record >>
Record 201 of 203
You must be logged in to Tag Records
Bư̄anglang sanyā Baoring læ prawattisāt phāk phitsadān khō̜ng Sir John Bowing / Krairœ̄k Nānā ; [Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, khamniyom]
เบื้องหลังสัญญาเบาริ่งและประวัติศาสตร์ภาคพิศดารของ Sir John Bowing / ไกรฤกษ์ นานา ; [ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, คำนิยม]
Bib ID 5970030
Format BookBook
Author
Krairœ̄k Nānā
ไกรฤกษ์ นานา
 
Edition Phim khrang rǣk. 
พิมพ์ครั้งแรก. 
Description Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2555 [2012] 
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , ๒๕๕๕ 
29, 258 p. : ill. ; 24 cm. 
ISBN 9789740208570
Series

Thai collection political sciences

Full contents
 • Sœ̄ Čhō̜n Baoring khœ̄i tham nāthī rātchathūt phisēt khō̜ng Ratchakān thī 4 čhing rư̄?
 • Bư̄anglang sonthisanyā Baoring khwāmlomlēo chœ̄ng nayōbāi khō̜n ʻAngkrit
 • Khō̜ngfāk čhāk Mō̜rō̜. Baoring chai "khō̜ngkamnan" pen "baibœ̄k thāng" čhing rư̄?
 • "Karanī čhalāčhon" phāilang sonthisanyā Baoring læ Sœ̄ Čhō̜n thūk kotdan hai phon čhāk tamnǣng
 • Chǎk lang khō̜ng Sœ̄ Čhō̜n Baoring tō̜n thī 1 phǣn yưt Mư̄ang Čhīn dōi chai fin khrō̜pngam
 • Chǎk lang khō̜ng Sœ̄ Čhō̜n Baoring tō̜n thī 2 khwāmpāthư̄an khong Sœ̄ Čhō̜n
 • Chǎk lang khō̜ng Sœ̄ Čhō̜n Baoring tō̜n thī 3 khāi phā ʻao nā rō̜t
 • "Karanī lō̜p sanghān" Sœ̄ Čhō̜n Baoring khadī ʻưkkathưk thī tō̜ng pit ngīap wai
 • Sūsīthaihao kap lōk tawantok kānlāngkhǣn hai rātchawong Ching.
 
 • เซอร์จอห์น เบาริ่ง เคยทำหน้าที่ราชทูตพิเศษของรัชกาลที่ 4 จริงหรือ?
 • เบื้องหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง ความล้มเหลวเชิงนโยบายของอังกฤษ
 • ของฝากจาก มร. เบาริ่ง เซอร์จอห์น ใช้ "ของกำนัล" เป็น "ใบเบิกทาง" จริงหรือ?
 • "กรณีจลาจล" ภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งและเซอร์จอห์น ถูกกดดันให้พ้นจากตำแหน่ง
 • ฉากหลังของเซอร์จอห์น เบาริ่ง ตอนที่1 แผนยึดเมืองจีนโดยใช้ฝิ่นครอบงำ
 • ฉากหลังของเซอร์จอห์น เบาริ่ง ตอนที่ 2 ความป่าเถื่อนของเซอร์จอห์น
 • ฉากหลังของเซอร์จอห์น เบาริ่ง ตอนที่ 3 ขายผ้าเอาหน้ารอด
 • "กรณีลอบสังหาร" เซอร์จอห์น เบาริ่ง คดีอึำกทึกที่ต้องปิดเงียบไว้
 • ซูสีไทเฮากับโลกตะวันตก การล้างแค้นให้ราชวงศ์ชิง.
 
Notes

"Sinlapawatthanatham chabap phisēt."

Includes bibliographical references.

Subjects Bowring, John, 1792-1872.  |  Thailand -- Foreign relations -- Treaties.  |  Thailand -- Foreign relations -- Great Britain -- 19th century.  |  Great Britain -- Foreign relations -- Thailand -- 19th century.  |  China -- Foreign relations -- Great Britain -- 19th century.  |  Great Britain -- Foreign relations -- China -- 19th century.  |  Thailand -- History -- 1782-1945.  |  China -- History -- Opium War, 1840-1842.
Other authors/contributors Thanēt ʻĀphō̜nsuwan
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
Also Titled

Sinlapawatthanatham (Bangkok, Thailand). Special number.

ศิลปวัฒนธรรม (Bangkok, Thailand). ฉบับพิเศษ.

Online

  In the Library

  Request this item to view in the Library's reading rooms using your library card. To learn more about how to request items watch this short online video Help Video.

  Details Collect From
  TH 2014-6972 Main Reading Room

  Order a copy

  - Copyright or permission restrictions may apply. We will contact you if necessary.

  Help Video To learn more about Copies Direct watch this short online video Help Video.
  close Can I borrow items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close What can I get online?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close Can I get copies of items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
  Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.