National Library of Australia

<< Previous record  /  Next record >>
Record 7 of 8
You must be logged in to Tag Records
Nangsư thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūang Phichaibandit Pō̜.Mō̜.,Thō̜.Chō̜. na mēn nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt
หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพิชัยบัณฑิต ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
Bib ID 6097898
Format BookBook
Description [Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Lūang Phichaibandit : Kō̜ng Bannāthikān Wārasān Mư̄ang Bōrān], 2522 [1979] 
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวหลวงพิชัยบัณฑิต : กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ], 2522 [1979] 
158 p. : ill. ; 26 cm. 
Full contents
  • Māi rapsang Samnak Phrarātchawang
  • Kamnot phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūang Phichaibandit
  • Kham wai ʻālai
  • Khamnam
  • Kham niyom
  • Rư̄ang thī khœ̄i prasop mā
  • Fang dontrī phairo̜ / Kānčhanākkhaphan.
 
  • เรื่องที่เคยประสบมา
  • ฟังดนตรีไพเราะ / กาญจนาคพันธุ์.
 
Notes

Cremation volume for Lūang Phichaibandit.

In Thai.

Subjects Phichaibandit (Bandit), Lūang, 1900-1979 -- Death and burial.  |  Judges -- Thailand -- Biography.  |  Music -- Thailand.  |  Thailand -- Social life and customs.
พิชัยบัณฑิต (บัณฑิต), หลวง, 1900-1979 -- Death and burial.
Other authors/contributors Phichaibandit (Bandit), Lūang, 1900-1979  |  Wičhitmāttrā (Sangā), Khun, 1897-1980
พิชัยบัณฑิต (บัณฑิต), หลวง, 1900-1979  |  วิจิตรมาตรา (สง่า), ขุน, 1897-1980
Also Titled

Mư̄ang Bōrān.

เมืองโบราณ.

000 02551cam a2200349 a 4500
001 6097898
005 20171103124049.0
008 830425s1979    th a          010 0btha d
035 |a(OCoLC)63235502
040 |aCOO|cCOO|dOCLCG|dHUH|dANL
043 |aa-th---
050 4 |aKPT1610|b.N36 1979
245 0 0 |6880-01|aNangsư thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūang Phichaibandit Pō̜.Mō̜.,Thō̜.Chō̜. na mēn nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt.
880 0 0 |6245-01|aหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพิชัยบัณฑิต ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส.
260 |6880-02|a[Krung Thēp :|bKhrō̜pkhrūa Lūang Phichaibandit :|bKō̜ng Bannāthikān Wārasān Mư̄ang Bōrān],|c2522 [1979]
880 |6260-02|a[กรุงเทพฯ :|bครอบครัวหลวงพิชัยบัณฑิต :|bกองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ],|c2522 [1979]
300 |a158 p. :|bill. ;|c26 cm.
500 |aCremation volume for Lūang Phichaibandit.
505 0 |6880-03|aMāi rapsang Samnak Phrarātchawang -- Kamnot phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūang Phichaibandit -- Kham wai ʻālai -- Khamnam -- Kham niyom -- Rư̄ang thī khœ̄i prasop mā -- Fang dontrī phairo̜ / Kānčhanākkhaphan.
880 0 |6505-03|aเรื่องที่เคยประสบมา -- ฟังดนตรีไพเราะ / กาญจนาคพันธุ์.
546 |aIn Thai.
600 0 0 |6880-04|aPhichaibandit|q(Bandit),|cLūang,|d1900-1979|xDeath and burial.
880 0 0 |6600-04|aพิชัยบัณฑิต|q(บัณฑิต),|cหลวง,|d1900-1979|xDeath and burial.
650 0 |aJudges|zThailand|vBiography.
650 0 |aMusic|zThailand.
651 0 |aThailand|xSocial life and customs.
700 0 |6880-05|aPhichaibandit|q(Bandit),|cLūang,|d1900-1979.
880 0 |6700-05|aพิชัยบัณฑิต|q(บัณฑิต),|cหลวง,|d1900-1979.
700 0 |6880-06|aWičhitmāttrā|q(Sangā),|cKhun,|d1897-1980.
880 0 |6700-06|aวิจิตรมาตรา|q(สง่า),|cขุน,|d1897-1980.
730 0 |6880-07|aMư̄ang Bōrān.
880 0 |6730-07|aเมืองโบราณ.
close Can I borrow items from the Library?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

close What can I get online?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

close Can I get copies of items from the Library?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.