National Library of Australia

<< Previous record
Record 54 of 54
You must be logged in to Tag Records
Phim pen ʻanusō̜n nai kān thī song phrakarunā prōtklao-- phrarātchathān phraborō̜mmarāchānukhro̜ læ sadet phrarātchadamnœ̄n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Prayat Samānmit Pō̜.Mō̜. Tō̜.Chō̜.Wō̜. na mēn nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanpharưhatsabō̜dī thī 2 Mīnākhom Phutthasakkarāt 2515
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และเสด็จพระราชกำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายประหยัด สมานมิตร ป.ม. ต.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤห้สบดีที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
Bib ID 6570302
Format BookBook [text, still image, volume]
Printer Krung Thēp : Rōngphim Sanitphan Kānphim, 2515 [1972]
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สนิทพันธ์การพิมพ์, ๒๕๑๕
Description Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Samānmit, 2515 [1972] 
Krung Thēp : Krasūang Mahātthai, Kumphāphan 2515 [February 1972] 
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสมานมิตร, ๒๕๑๕ 
กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ 
2 volumes : illustrations (some colour), portraits, photographs ; 23-25 cm 
Summary

Cremation volume for Prayat Samanmit, 1925-1970, former Thai governor who died while fighting insurgents in Northern of Thailand; includes crematee's life and works and condolences; and biographies of govenment officials who died while working with Thai Department of Interior.

Full contents
 • [ล. 2]. นรชาติวางวาย...: พระยาสรราชฤทธานนท์พหลภักดี (ทองอยู่ สุวรรณบาตร)
 • พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
 • พระยาพายัพพิริยกิจ (เป้า จารุเสถียร)
 • หลวงนิคมคณารักษ์ (เทียน กำเนิดเพ็ชร)
 • นายเชื้อ พิทักษากร
 • นายผาด นาคพิน.
 
Notes

In Thai and some in English.

Subjects Prayat Samānmit, 1925-1970 -- Death and burial.  |  Sō̜rarātritthanonphahonphakdī (Thō̜ngyu), Phrayā.  |  Ratsadānupradit (Khō̜simbī), Phrayā, 1857-1913.  |  Phāyapphiriyakit (Pao), Phrayā, born 1893.  |  Nikhomkhanārak (Thīan), Lūang, 1896-1944.  |  Chư̄a Phithaksākō̜n, 1907-1952.  |  Phāt Nākphin, 1906-1958.  |  Thailand. Krasūang Mahātthai -- Officials and employees -- Biography.  |  Governors -- Thailand -- Biography.  |  Thailand -- Politics and government.
ประหยัด สมานมิตร, 1925-1970 -- Death and burial.  |  สรราชฤทธานนท์พหลภักดี (ทองอยู่), พระยา.  |  รัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้), พระยา, 1857-1913.  |  พายัพพิริยกิจ (เป้า), พระยา, born 1893.  |  นิคมคณารักษ์ (เทียน), หลวง, 1896-1944.  |  เชื้อ พิทักษากร, 1907-1952.  |  ผาด นาคพิน, 1906-1958.  |  Thailand. กระทรวงมหาดไทย -- Officials and employees -- Biography.
Other authors/contributors Prayat Samānmit, 1925-1970, honouree  |  Thailand. Krasūang Mahātthai, issuing body
ประหยัด สมานมิตร, 1925-1970, honouree  |  Thailand. กระทรวงมหาดไทย, issuing body
Also Titled

Prayat Samānmit, ʻadīt Phūwārātchakān Čhangwat Chīang Rāi

Nō̜rachāttiwāngwai--.

ประหยัด สมานมิตร

นรชาติวางวาย--

Online

  In the Library

  Request this item to view in the Library's reading rooms using your library card. To learn more about how to request items watch this short online video Help Video.

  Details Collect From
  TH CRE 17/3852
  Copy: v. 1
  Main Reading Room
  TH CRE 17/3852
  Copy: v. 2
  Main Reading Room

  Order a copy

  - Copyright or permission restrictions may apply. We will contact you if necessary.

  Help Video To learn more about Copies Direct watch this short online video Help Video.
  close Can I borrow items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close What can I get online?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  close Can I get copies of items from the Library?

  You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

  You can view this on the NLA website.

  Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
  Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.