National Library of Australia

You must be logged in to Tag Records
Somdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarāchadamnœ̄n thǣn phraʻong pai phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Banhān Sinlapaʻāchā Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Phō̜., Thō̜.Čhō̜. ʻadīt Naȳok Ratthamontrī na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Khēt Pō̜m Prāp Sattrū Phāi, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 14 Singhākhom2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ นายบรรหาร ศิลปอาชา ม.ป.ช.,ม.ว.ม., ป,ภ., ท.จ. อดีตนายกรัฐมนตรี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
Bib ID 7330806
Format BookBook [text, still image, volume]
Printer Array
นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, ๒๕๕๙
Description Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sinlapaʻāchā, 2559 [2016] 
Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2559 [2016] 
กรุงเทพฯ : ครอบครัวศิลปอาชา, ๒๕๕๙ 
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๙ 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ลดา, ๒๕๕๙ 
3 volumes : illustration (some colour), colour portraits, colour photographs ; 21-30 cm 
Summary

Cremation volume for Banhan Sinlapa'acha, 1932-2016 former 21th Thai Prime Minister, 1995-1996 under the Phak Chat Thai, political party of Thailand; comprises biography, condolences and articles on interpretations of death contemplation based on Buddhist concepts.

Full contents
  • [เล่ม ๑]. มังกรสุพรรณคืนฟ้า
  • [เล่ม ๒]. บรรหาร ศิลปอาชา เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย / ภัทระ คำพิทักษ์, อินทรชัย พาณิชกุล เรียบเรียง
  • [เล่ม ๓]. มรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา / บรรณาธิการ, พรรณวดี วศินวรรธนะ และอรศรี งามวิทยาพงศ์.
 
Subjects Banhān Sinlapaʻāchā, 1932-2016 -- Death and burial.  |  Prime ministers -- Thailand -- Biography.  |  Politicans -- Thailand -- Biography.  |  Death -- Religious aspects -- Buddhism.  |  Thailand -- Politics and government.
บรรหาร ศิลปอาชา, 1932-2016 -- Death and burial.
Other authors/contributors Banhān Sinlapaʻāchā, 1932-2016, honouree  | 
บรรหาร ศิลปอาชา, 1932-2016, honouree  | 
Also Titled

Mangkō̜n suphan khư̄n fā.

Banhān Sinlapaʻāchā lao rư̄ang khrang sutthai.

Mō̜ranasati : phutthawithī tō̜nrap khwāmtāi dūai sati læ panyā.

มังกรสุพรรณคืนฟ้า.

บรรหาร ศิลปอาชา เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย.

มรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา.

000 06006cam a2200553 i 4500
001 7330806
005 20170421104221.0
008 170131s2016    th aco        010 0btha  
040 |aANL|beng|erda
043 |aa-th---
245 0 0 |6880-01|aSomdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarāchadamnœ̄n thǣn phraʻong pai phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Banhān Sinlapaʻāchā Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Phō̜., Thō̜.Čhō̜. ʻadīt Naȳok Ratthamontrī na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Khēt Pō̜m Prāp Sattrū Phāi, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 14 Singhākhom2559.
880 0 0 |6245-01|aสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ นายบรรหาร ศิลปอาชา ม.ป.ช.,ม.ว.ม., ป,ภ., ท.จ. อดีตนายกรัฐมนตรี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.
264 0 |6880-02|aKrung Thēp :|bKhrō̜pkhrūa Sinlapaʻāchā,|c2559 [2016]
880 0 |6264-02|aกรุงเทพฯ :|bครอบครัวศิลปอาชา,|c๒๕๕๙.
264 1 |6880-03|aKrung Thēp :|bMūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng,|c2559 [2016]
880 1 |6264-03|aกรุงเทพฯ :|bมูลนิธิโกมลคีมทอง,|c๒๕๕๙.
264 3 |6880-04|aNonthaburī :|bRōngphim Matichon Pāk Kret,|c2559 [2016]
880 3 |6264-04|aนนทบุรี :|bโรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด,|c๒๕๕๙.
264 3 |6880-05|aKrung Thēp :|bRōngphim Ladā,|c2559 [2016]
880 1 |6264-05|aกรุงเทพฯ :|bโรงพิมพ์ลดา,|c๒๕๕๙.
300 |a3 volumes :|billustration (some colour), colour portraits, colour photographs ;|c21-30 cm
336 |atext|2rdacontent
336 |astill image|2rdacontent
337 |aunmediated|2rdamedia
338 |avolume|2rdacarrier
520 |aCremation volume for Banhan Sinlapa'acha, 1932-2016 former 21th Thai Prime Minister, 1995-1996 under the Phak Chat Thai, political party of Thailand; comprises biography, condolences and articles on interpretations of death contemplation based on Buddhist concepts.
600 0 0 |6880-06|aBanhān Sinlapaʻāchā,|d1932-2016|xDeath and burial.
880 0 0 |6600-06|aบรรหาร ศิลปอาชา,|d1932-2016|xDeath and burial.
650 0 |aPrime ministers|zThailand|vBiography.
650 0 |aPoliticans|zThailand|vBiography.
650 0 |aDeath|xReligious aspects|xBuddhism.
651 0 |aThailand|zPolitics and government.
700 0 |6880-07|aBanhān Sinlapaʻāchā,|d1932-2016,|ehonouree.
880 0 |6700-07|aบรรหาร ศิลปอาชา,|d1932-2016,|ehonouree.
700 0 |6880-08|aPhatthara Khamphithak,|ecompiler.|tBanhān Sinlapaʻāchā lao rư̄ang khrang sutthai.
880 0 |6700-08|aภัทระ คำพิทักษ์,|ecompiler.|tบรรหาร ศิลปอาชา เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย.
700 0 |6880-09|aʻIntharachai Phānitchakun,|ecompiler.|tBanhān Sinlapaʻāchā lao rư̄ang khrang sutthai.
880 0 |6700-09|aอินทรชัย พาณิชกุล,|ecompiler.|tบรรหาร ศิลปอาชา เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย.
700 0 |6880-10|aPhannawadī Wasinwatthana,|eeditor.|tMō̜ranasati : phutthawithī tō̜nrap khwāmtāi dūai sati læ panyā.
880 0 |6700-10|aพรรณวดี วศินวรรธนะ,|eeditor.|tมรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา.
700 0 |6880-11|aʻŌ̜rasī Ngāmwitthayāphong,|eeditor.|tMō̜ranasati : phutthawithī tō̜nrap khwāmtāi dūai sati læ panyā.
880 0 |6700-11|aอรศรี งามวิทยาพงศ์,|eeditor.|tมรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา.
740 0 2 |6880-12|aMangkō̜n suphan khư̄n fā.
880 0 2 |6740-12|aมังกรสุพรรณคืนฟ้า.
740 0 2 |6880-13|aBanhān Sinlapaʻāchā lao rư̄ang khrang sutthai.
880 0 2 |6740-13|aบรรหาร ศิลปอาชา เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย.
740 0 2 |6880-14|aMō̜ranasati : phutthawithī tō̜nrap khwāmtāi dūai sati læ panyā.
880 0 2 |6740-14|aมรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา.
880 0 |6505-00|a[เล่ม ๑]. มังกรสุพรรณคืนฟ้า -- [เล่ม ๒]. บรรหาร ศิลปอาชา เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย / ภัทระ คำพิทักษ์, อินทรชัย พาณิชกุล เรียบเรียง -- [เล่ม ๓]. มรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา / บรรณาธิการ, พรรณวดี วศินวรรธนะ และอรศรี งามวิทยาพงศ์.
close Can I borrow items from the Library?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

close What can I get online?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

close Can I get copies of items from the Library?

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video embedded.

You can view this on the NLA website.

Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.