National Library of Australia

Showing 1 - 2 of 2 Results for author:吕达
Sort by:
 
 
Dang dai wai guo jiao yu gai ge zhu ming wen xian. Riben, Aodaliya juan / Lu Da, zhou man sheng zhu bian ; liu li de, zou hai yan fu zhu bian
当代外国教育改革著名文献. 日本,澳大利亚卷 / 吕达,周满生主编 ; 刘立德,邹海燕副主编
Bei-jing : Ren min jiao yu chu ban she, 2004
北京 : 人民敎育出版社, 2004
 
 
Liao Shicheng jiao yu lun zhu xuan / Tang Caibo zhu bian ; Liang Shuj, Lü Dafu zhu bian
廖世承教育论著选 / 汤才伯主编 ; 梁树基, 吕达副主编
by Liao, Shicheng, 1892-1970
廖世承, 1892-1970
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1992
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1992
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.