National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:吴洪成
Sort by:
 
 
Xue yu huo de min zu kang zheng : Riben qin Hua shi qi lun xian qu nu hua jiao yu shi gang / Wu Hongcheng, Zhang Hua zhu
血与火的民族抗争 : 日本侵华时期沦陷区奴化教育史纲 / 吴洪成, 张华著
by Wu, Hongcheng, 1963-
吴洪成, 1963-
Huhehaote : Neimenggu da xue chu ban she, 2007
呼和浩特市 : 内蒙古大学出版社, 2007
 
 
Sheng si zhang si, wu ai wu lu : Qing hua da xue xiao zhang Mei Yiqi / Wu Hongcheng zhu
生斯长斯吾爱吾庐 : 清华大学校长梅贻琦 / 吴洪成著
by Wu, Hongcheng
吴洪成
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2004
济南市 : 山东教育出版社, 2004
 
 
Li shi de gui ji : Zhongguo xiao xue jiao yu fa zhan shi / Wu Hongcheng zhu
历史的轨迹 : 中国小学教育发展史 / 吴洪成著
by Wu, Hongcheng
吴洪成
Chongqing : Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2003
重庆 : 西南师范大学出版社, 2003
 
 
Chongqing shu yuan shi / Wu Hongcheng, Wang Peipei, Guo Chunxiao zhu
重庆书院史 / 吴洪成, 王培培, 郭春晓著
by Wu, Hongcheng, 1963-
吴洪成, 1963-
Beijing : Zhi shi chan quan chu ban she, 2017
北京 : 知识产权出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo xiao xue jiao yu shi / Wu Hongcheng zhu bian
中国小学教育史 / 吴洪成主编
Taiyuan Shi : Shanxi jiao yu chu ban she, 2006
太原市 : 山西教育出版社, 2006
 
 
Zhongguo jin dai zhi ye jiao yu zhi du shi yan jiu / Wu Hongcheng deng zhu
中国近代职业教育制度史研究 / 吴洪成等著
Beijing Shi : Zhi shi chan quan chu ban she, 2012
北京市 : 知识产权出版社, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.