National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"沈葆楨, 1820-1879"
Sort by:
 
 
Shen Wensu gong zheng shu : [7 juan / Shen Baozhen zhuan]
沈文肅公政書 : [7卷 / 沈葆楨撰]
by Shen, Baozhen, 1820-1879
沈葆楨, 1820-1879
Taibei Xian Yonghe Zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 55 [1966]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國 55 [1966]
 
 
Jiangxi quan sheng yu tu / [Shen Baozhen , Liu Kunyi ... [et al] deng bian zhuan]
江西全省輿圖 / [沈葆楨 , 劉坤一 ... [et al] 等編纂]
by Shen, Baozhen, 1820-1879
沈葆楨, 1820-1879
Taibei shi : Xue hai chu ban she, Minguo 58 [1969]
台北市 : 學海出版社, 民國58 [1969]
 
 
Fujian Taiwan zou zhe / [zhu zhe Shen Baozhen ; bian ji zhe Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi]
福建臺灣奏摺/ [著者沈葆楨;編輯者臺灣銀行經濟硏究室]
by Shen, Baozhen, 1820-1879
沈葆楨, 1820-1879
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 48 [1959]
臺北市: 臺灣銀行, 民國48 [1959]
 
 
Shen Wensu gong (Baozhen) zheng shu / Wu Yuanbing ji
沈文肅公(葆楨)政書 / 吳元炳輯
by Shen, Baozhen, 1820-1879
沈葆楨, 1820-1879
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1967]
 
 
Shen Wensu chuan gong zou gao
沈文肅船工奏稿
by Shen, Baozhen, 1820-1879
沈葆楨, 1820-1879
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2005
北京 : 全國圖書館文獻縮微複製中心, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.