National Library of Australia

Showing 1 - 3 of 3 Results for author:"王先谦, 1842-1918"
Sort by:
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Wang Xianqian, Ye Dehui juan / Wang Weijiang, Li Wuzhe, Huang Tian bian
中國近代思想家文庫. 王先谦, 叶德辉卷 / 王维江, 李骛哲, 黄田编
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先谦, 1842-1918
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015
北京 : 中國人民大學出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Shui jing zhu / Li Daoyuan zhu ; Wang Xianqian jiao
水經注 / 郦道元著 ; 王先谦校
by Li, Daoyuan, -527
郦道元, -527
Chengdu : Ba shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 巴蜀書社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Liu jia ci chao / Wang Xianqian ji ; Yun Gao dian jiao
六家词钞 / 王先谦辑 ; 云告点校
Uniform title: Shi yu ou chao liu jia
詩余偶钞六家
[Changsha shi] : Yuelu shu she, [1984 or 1985]
[长沙市] : 岳麓书社, [1984 or 1985]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.