National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 27 Results for author:王明蓀
Sort by:
 
 
Liao Jin Yuan shi lun wen gao / Wang Mingsun zhu
遼金元史論文稿 / 王明蓀著
by Wang, Mingsun
王明蓀
Zhonghe Shi : Huai xia shu si, Hua Mulan wen hua gong zuo fang, 2005
中和市 ; 槐下書肆, 花木蘭文化工作坊 2005
 
 
Tiemuzhen : Chengjisikehan de kuang biao / Wang Mingsun zhu
鐵木真 : 成吉思可汗的狂飆 / 王明蓀著
by Wang, Mingsun
王明蓀
Taibei Xian Yonghe Shi : Lian ming wen hua you xian gong si ; Taibei Shi : Zong jing xiao Yi qun shu dian, Minguo 69 [1980]
台北縣永和市 : 聯鳴文化有限公司 ; 台北市 : 總經銷益群書店, 民國69 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Liao Jin Yuan shi xue yu si xiang lun gao / Wang Mingsun zhu
遼金元史學與思想論稿 / 王明蓀著
by Wang, Mingsun
王明蓀
Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2009
永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Song Liao Jin Yuan / Wang Mingsun zhu
宋遼金元 / 王明蓀著
by Wang, Mingsun
王明蓀
Taibei Shi : Chang qiao chu ban she, Minguo 68 [1979]
台北市 : 長橋出版社, 民國68 [1979]
 
 
Song Liao Jin shi lun wen gao / Wang Mingsun zhu
宋遼金史論文稿/ 王明蓀著
by Wang, Mingsun
王明蓀
Taibei shi : Ming wen shu ju, Minguo 70 [1981]
臺北市: 明文書局, 民國70 [1981]
 
 
Han ying ju hua : Liao Jin Yuan shi dai bei zu de Han xue / Wang Mingsun zhu
含英咀華 : 遼金元時代北族的漢學 / 王明蓀著
by Wang, Mingsun
王明蓀
Xinbei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2012
新北市 : 花木蘭文化出版社, 2012
 
 
Zao qi Menggu you mu she hui de jie gou : Chengjisi ke han qian hou shi qi de Menggu / Wang Mingsun zhu
早期蒙古游牧社會的結構 : 成吉思可汗前後時期的蒙古 / 王明蓀著
by Wang, Mingsun
王明蓀
Taibei : Jia xin shui ni gong si wen hua ji jin hui, Minguo 65 [1976]
台北 : 嘉新水泥公司文化基金會, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. 6 bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 6編 / 王明蓀主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2011
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2011
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. 5 bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 5編 / 王明蓀主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2011
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2011
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. shi liu bian / wang ming sun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 十六編 / 王明蓀主編
Xin bei shi zhong he qu hua mu lan wen hua chu ban she, 2016
新北市中和區 花木蘭文化出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. 7 bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 7編 / 王明蓀主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2012
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2012
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. 11 bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 十一編 / 王明蓀主編
Xinbei Shi Zhonghe Qu : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2014
新北市中和區 : 花木蘭文化出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. jiu bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 九編 / 王明蓀主編
Xinbei Shi Zhonghe Qu : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2013
新北市中和區 : 花木蘭文化出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. 2 bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 2編 / 王明蓀主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. 4 bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 4編 / 王明蓀主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2010
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2010
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. 14 bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 十四編 / 王明蓀主編
Xinbei Shi Zhonghe Qu : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2015
新北市中和區 : 花木蘭文化出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. Chu bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 初編 / 王明蓀主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. 12 bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 十二編 / 王明蓀主編
Xinbei Shi Zhonghe Qu : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2014
新北市中和區 : 花木蘭文化出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. 13 bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 十三編 / 王明蓀主編
Xinbei Shi Zhonghe Qu : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2015
新北市中和區 : 花木蘭文化出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. shi qi bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 十七編 / 王明蓀主編
Xin bei shi zhong he qu hua mu lan wen hua chu ban she, 2017
新北市中和區 花木蘭文化出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.