National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:王曾瑜
Sort by:
 
 
Zhonghua gu zheng zhi shi lun ji / Wang Zengyu zhu
中华古政治史论集 / 王曾瑜著
by Wang, Zengyu, 1939-
王曾瑜, 1939-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013
北京 : 中國社会科学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Jin chao jun zhi / Wang Zengyu zhu
金朝军制 / 王曾瑜著
by Wang, Zengyu
王曾瑜
Baoding Shi : Hebei da xue chu ban she, 1996
保定市 : 河北大学出版社, 1996
 
 
Yue Fei he Nan Song qian qi zheng zhi yu jun shi yan jiu / Wang Zengyu zhu
岳飞和南宋前期政治与军事硏究 / 王曾瑜著
by Wang, Zengyu
王曾瑜
Kaifeng Shi : Henan da xue chu ban she : Jing xiao Henan Sheng xin hua shu dian, 2002
开封市 : 河南大学出版社 : 経销河南省新华书店, 2002
 
 
Song chao jie ji jie gou [electronic resource] / Wang Cengyu zhu
宋朝阶级结构 [electronic resource] / 王曾瑜著
by Wang, Cengyu
王曾瑜
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2010
北京 : 中国人民大学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Gu jin yi li [electronic resource] : Wang Zengyu du shi za gan / Wang Zengyu zhu
古今一理 [electronic resource] : 王曾瑜读史杂感 / 王曾瑜著
by Wang, Zengyu
王曾瑜
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013
上海 : 上海古籍出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Song chao bing zhi chu tan / Wang Zengyu zhu
宋朝兵制初探/ 王曾瑜著
by Wang, Zengyu
王曾瑜
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Eguo Jintuo cui bian xu bian jiao zhu / Yue Ke bian ; Wang Zengyu jiao zhu
鄂國金佗稡編續編校注 / 岳珂編 ; 王曾瑜校注
by Wang, Zengyu
王曾瑜
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.