National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 3 of 3 Results for author:"胡培翬, 1782-1849"
Sort by:
 
 
Yi li zheng yi jie yao / [Hu Peihui Zhucun zhu ; Yu Yuanying jie chao]
儀禮正義節要 / [胡培翬竹村著 ; 郁元英節抄]
Uniform title: Yi li zheng yi. Selections
儀禮正義. Selections
by Hu, Peihui, 1782-1849
胡培翬, 1782-1849
Taibei Shi : Yu shi yin shu ji jiang xue ji jin hui, c1984
台北市 : 郁氏印書及奬學基金會, c1984
 
 
Yi li zheng yi : [40 juan] / zhu zuo zhe Hu Peihui
儀禮正義 : [40卷] / 著作者胡培翬
by Hu, Peihui, 1782-1849
胡培翬, 1782-1849
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Di shuo / Hui Dong xue. Di xia da wen / Hu Peihui zhuan. Li dai jiao si zhi / zhuan ren bu xiang
禘說/ 惠棟學.禘祫答問/胡培翬撰.歷代郊祀志/撰人不詳
by Hui, Dong, 1697-1758
惠棟, 1697-1758
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.