National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:茅海建
Sort by:
 
 
Wu xu bian fa shi shi kao / Mao Haijian zhu
戊戌变法史事考 / 茅海建著
by Mao, Haijian
茅海建
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2005
北京市 : 生活, 读书, 新知三联书店, 2005
 
 
Tian chao de beng kui : Ya pian zhan zheng zai yan jiu / Mao Haijian zhu
天朝的崩溃 : 鸦片战争再硏究 / 茅海建著
by Mao, Haijian
茅海建
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin shi san lian shu dian, 2005
北京 : 生活・讀書・新知三联书店, 2005
 
 
Ku ming tian zi : Xianfeng huang di Yizhu / Mao Haijian zhu
苦命天子 : 咸丰皇帝奕詝 / 茅海建著
by Mao, Haijian, 1954-
茅海建, 1954-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi San lian shu dian, 2006
北京市 : 生活.讀書.新知三联书店, 2006
 
 
Tian chao de beng kui : Ya pian zhan zheng zai yan jiu / Mao Haijian zhu
天朝的崩溃 : 鸦片战争再硏究 / 茅海建著
by Mao, Haijian
茅海建
Beijing : Sheng huo, du shu, xin shi san lian shu dian : Jing xiao Xin hua shu dian, 1995
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 经销新华书店, 1995
 
 
Cong jia wu dao wu xu : Kang Youwei "wo shi" jian zhu / Mao Haijian
从甲午到戊戌 : 康有为 "我史" 鉴注 / 茅海建
by Mao, Haijian
茅海建
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2009
北京市 : 生活・讀书・新知三联书店, 2009
 
 
Guo min dang kang zhan xun guo jiang ling / zhu bian Mao Haijian ; fu zhu bian Liu Qing, Pi Mingyong
国民党抗战殉国将领 / 主编茅海建 ; 副主编刘庆, 皮明勇
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[郑州市] : 河南人民出版社: 河南省新华书店发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.