National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:葉光
Sort by:
 
 
Manshū Jihen / Chiba Mitsunori cho
滿洲事変 / 千葉光則著
by Chiba, Mitsunori
千葉光則
Tōkyō : Futtowāku Shuppansha, 1991
東京 : フットワーク出版社, 1991
 
 
Tōkyō Saiban / Chiba Mitsunori cho
東京裁判 / 千葉光則著
by Chiba, Mitsunori
千葉光則
Tōkyō : Futtowāku Shuppansha, 1991
東京 : フットワーク出版社, 1991
 
 
Min li
民力
Taibei : Min li za zhi she, 1950-1953
臺北 : 民力雜誌社, 1950-1953
 
 
Xin yi shu jing zhu / Chen Qiaoyi, Ye Guangting zhu yi
新譯水經注 / 陳橋驛, 葉光庭注譯
by Chen, Qiaoyi
陳橋驛
Taibei Shi : San min zhu ju gu fen you xian gong si, 2011
臺北市 : 三民書局股份有限公司, 2011
 
 
Nihon no chokusetsu tōshi / Sekiguchi Sueo, Matsuba Kōji cho
日本の直接投資 / 関口末夫, 松葉光司著
by Sekiguchi, Sueo
関口末夫
Tōkyō : Nihon Keizai Shinbunsha, Shōwa 49 [1974]
東京 : 日本経済新聞社, 昭和49 [1974]
 
 
Qing gan, qing xu yu wen hua : Taiwan she hui de wen hua xin li yan jiu / Hu Taili, Xu Muzhu , Ye Guanghui zhu bian
情感, 情緖與文化 : 台灣社會的文化心理硏究 / 胡台麗, 許木柱, 葉光輝主編
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, Minguo 91 [2002]
台北市 : 中央硏究院民族學硏究所, 民國91 [2002]
 
 
Hua ren jia ting, dai jian guan xi yu qun ji ren tong / Zhou Yuhui, Ye Guanghui, Zhang Renhe zhu bian = Family, intergenerational relationship and intergroup identity in Chinese...
華人家庭、代間關係與群際認同 / 周玉慧, 葉光輝, 張仁和主編 = Family, intergenerational relationship and intergroup identity in Chinese society / edited by Yuh-Huey Jou, Kuang-Hui Yeh and Jen-Ho Chang
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.