National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 49 Results for author:贾平凹
Sort by:
 
 
Huai nian lang / Jia Pingwa zhu
懷念狼 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2000
北京 : 作家出版社, 2000
 
 
Gu shi sheng ling / Jia Pingwa zhu
故事生灵 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2017
武汉市 : 长江文艺出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Pingwa you ji xuan / Jia Pingwa zhu
平凹游记选 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Xi'an : Shanxi ren min mei shu chu ban she, 1986
西安 : 陜西人民美术出版社, 1986
 
 
Tian gou / Jia Pingwa zhu
天狗 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Beijing : Zuo jia chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 作家出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1986
 
 
Xue zhe huo / Jia Pingwa, Xia Fei zhu
学着活 / 贾平凹, 夏菲著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Lanzhou : Dunhuang wen yi chu ban she, 1999
兰州 : 敦煌文艺出版社, 1999
 
 
Ren ji / Jia Pingwa zhu
人极 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Wuhan shi : Chang jiang wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo jing xiao, 1992
武汉市 : 长江文艺出版社 : 新华书店湖北发行所经销, 1992
 
 
Yue ji = Yueji / Jia Pingwa
月迹 = Yueji / 贾平凹
by Jia, Pingwa
贾平凹
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 1984
天津市 : 百花文艺出版社, 1984
 
 
Ai de zong ji / Jia Pingwa ; [cha tu, ti hua Qiu Jianjun]
爱的踪迹 / 贾平凹 ; [插图, 题花邱建军]
by Jia, Pingwa
贾平凹
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Zuo fo / Jia Pingwa zhu
坐佛 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Xi'an : Tai bai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
西安 : 太白文艺出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Jia Pingwa xiao shuo xin zuo ji
贾平凹小说新作集
Uniform title: Short Stories
by Jia, Pingwa
贾平凹
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中國青年出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Kong bai / Jia Pingwa
空白 / 贾平凹
by Jia, Pingwa
贾平凹
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 1986
广州市 : 花城出版社, 1986
 
 
Jia Pingwa / [Jia Pingwa zhu]
贾平凹 / [贾平凹著]
Uniform title: Works. Selections. 1998
by Jia, Pingwa
贾平凹
Beijing: Ren min wen xue chu ban she, 1998
北京 : 人民文学出版社, 1998
 
 
Tu men / Jia Pingwa zhu
土门 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Shenyang Shi : Chun feng wen yi chu ban she : Fa xing zhe Liaoning sheng xin hua shu dian, 1996
沈阳市 : 春风文艺出版社 : 发行者辽宁省新华书店, 1996
 
 
Jia Pingwa ji
贾平凹集
Uniform title: Works. Selections. 1986
by Jia, Pingwa
贾平凹
Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
福州: 海峡文艺出版社: 福建省新華書店发行, 1986
 
 
Pingwa wen lun ji / [Jia Pingwa]
平凹文论集 / [贾平凹]
by Jia, Pingwa
贾平凹
Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
西宁市 : 青海人民出版社 : 青海省新華書店发行, 1985
 
 
Dai deng / Jia Pingwa zhu
带燈 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Beijing Shi Ren min wen xue chu ban she, 2013
北京市 人民文学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Jing shui shen liu : Jia Pingwa chang pian san wen / Jia Pingwa zhu
静水深流 : 贾平凹长篇散文 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Zhengzhou Shi : He'nan wen yi chu ban she, 2008
郑州市 : 河南文藝出版社, 2008
 
 
Wu shi da hua / [Jia Pingwa]
五十大话 / [贾平凹]
by Jia, Pingwa
贾平凹
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2008
北京市 : 人民文学出版社, 2008
 
 
Qin ren xing nan bei / Jia Pingwo zhu
秦人行南北 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2017 , ©2017
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Shangzhou : shuo bu jin de gu shi / Jia Pingwa zhu
商州 : 說不尽的故事 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Beijing : Hua xia chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995
北京 : 华夏出版社 : 新华书店经销, 1995
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.