National Library of Australia

Showing 1 - 3 of 3 Results for author:蹇駒
Sort by:
 
 
Caishi Guazhou ji / Jian Ju zhuan
采石瓜洲記 / 蹇駒撰
by Jian, Ju
蹇駒
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Caishi Guazhou bi Liang ji / Jian Ju zhuan. Xiangyang shou cheng lu / Zhao Wannian bian
采石瓜洲斃亮記/ 蹇駒撰.襄陽守城錄/趙萬年編
by Jian, Ju
蹇駒
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
 
Qi jin zhai cong shu : 16 juan / Li Jun zhuan ; Lu Xuan ji
奇晋齋叢書 : 16卷 / 李濬撰 ; 陸烜輯
[China] : Bing xue shan fang, Minguo yuan nian [1912]
[China] : 冰雪山房, 民國元年 [1912]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.