National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"金圣叹, 1608-1661"
Sort by:
 
 
Cai zi Du shi jie / [Jin Shengtan ping jie ; Zhang Guoguang jiao dian]
才子杜诗解 / [金圣叹评解 ; 张国光校点]
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
[Zhengzhou shi] : Zhongzhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[郑州市] : 中州古籍出版社 : 河南省新華書店发行, 1986
 
 
Jin Shengtan shi wen ping xuan / Zhang Guoguang xuan bian
金圣叹诗文评选 / 张国光选编
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Jin Shengtan pi ben Xi xiang ji / Wang Shifu yuan zhu ; Jin Shengtan pi gai ; Zhang Guoguang jiao zhu
金圣叹批本西廂記 / 王实甫原著 ; 金圣叹批改 ; 张国光校注
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1986
 
 
Jin Shengtan xuan pi Du shi : si cai zi shu
金圣叹选批杜诗 : 四才子书
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
[Chengdu shi] : Chengdu gu ji shu dian : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[成都市] : 成都古籍書店 : 四川省新华书店发行, 1983
 
 
Jin Shengtan xuan pi Tang shi
金圣叹选批唐诗
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
杭州 : 浙江古籍出版社 : 浙江省新华书店发行, 1985
 
 
Di wu cai zi shu Shi Nai'an Shui hu zhuan / Jin Shengtan ping dian ; Wen Zisheng jiao dian
第五才子书施耐庵水浒传 / 金圣叹评点 ; 文子生校点
Uniform title: Shui hu zhuan
水浒传
[Zhengzhou shi] : Zhongzhou gu ji chu ban she : Henan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[Zhengzhou shi] : 中州古籍出版社 : 河南省新華書店发行, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.