National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"金涛, 1940-"
Sort by:
 
 
Cong Beijing dao Nanji : Meiguo, Zhili, Agenting, Nanji san ji / Jin Tao zhu
从北京到南极 : 美国, 智利, 阿根廷, 南极散记 / 金涛著
by Jin, Tao, 1940-
金涛, 1940-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1986
 
 
Bao feng xue de xia tian : Nanji kao cha san ji / Jin Tao zhu
暴风雪的夏天 : 南极考察散记 / 金涛著
by Jin, Tao, 1940-
金涛, 1940-
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 光明日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Mo he : Jin Tao ke huan xiao shuo xuan / Jin Tao zhu
魔盒 : 金涛科幻小说选 / 金涛著
by Jin, Tao, 1940-
金涛, 1940-
[Zhengzhou Shi] : Hai yan chu ban she, 1991
[郑州市] : 海燕出版社, 1991
 
 
Lang ji tian ya / Jin Tao zhu
浪迹天涯 / 金涛著
by Jin, Tao, 1940-
金涛, 1940-
Beijing : Zhongguo xin wen chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中国新闻出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Tan xian zhe de zu ji : da di li xue jia Xu Xiake / Jin Tao zhu
探险者的足迹 : 大地理学家徐霞客 / 金涛著
by Jin, Tao, 1940-
金涛, 1940-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1984
上海 : 上海人民出版社, 1984
 
 
Gu du Beijing / bian zhu Hou Renzhi, Jin Tao
古都北京/ 編著侯仁之, 金涛
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之, 1911-
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, [1989?]
北京 人民美朮出版社, [1989?]
 
 
Liu Zongyuan shi wen shang xi ji / Jin Tao zhu bian
柳宗元詩文賞析集 / 金涛主编
Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
成都 : 巴蜀书社 : 四川省新华书店发行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.