National Library of Australia

Showing 1 - 3 of 3 Results for author:阎长林
Sort by:
 
 
Wo de jing wei bi ji [electronic resource] : Mao Zedong jing wei pai zhang Yan Changlin chang pian hui yi lu / Yan Changlin zhu ; Han Hua, Zhang Jiangning zheng li
我的警卫笔记 [electronic resource] : 毛泽东警卫排长阎长林长篇回忆录 / 阎长林著 ; 韩华, 张江宁整理
by Yan, Changlin
阎长林
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2010
北京 : 中国青年出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xiong zhong zi you xiong bing bai wan / Yan Changlin zhu ; Zhou Peilin, Zhao Jie zheng li
胸中自有雄兵百万 / 阎长林著 ; 周培林, 赵洁整理
by Yan, Changlin
阎长林
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Zai da jue zhan de ri zi li : Mao Zedong sheng huo lu shi / Yan Changlin zhu ; Wen Sheng zheng li
在大决战的日子里 : 毛泽东生活录实 / 阎长林著 ; 文生整理
by Yan, Changlin
阎长林
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中國青年出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.