National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:陈玉堂
Sort by:
 
 
Zhongguo wen xue shi shu mu ti yao / Chen Yutang
中國文学史書目提要 / 陈玉堂
by Chen, Yutang
陈玉堂
Hefei Shi : Huangshan shu she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
合肥市 : 黃山书社 : 安徽省新華書店发行, 1986
 
 
Zhong gong dang shi ren wu bie ming lu : zi hao, bi ming, hua ming / Chen Yutang bian zhu
中共党史人物别名录 : 字号、笔名、化名 / 陈玉堂编著
by Chen, Yutang
陈玉堂
[Hong Kong? : s.n., between 1985 and 1986]
 
 
Zhongguo jin xian dai ren wu ming hao da ci dian. Xu bian / Chen Yutang bian zhu
中國近現代人物名號大辭典. 续编 / 陈玉堂編著
by Chen, Yutang, 1924-
陈玉堂, 1924-
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2001
杭州 : 浙江古籍出版社, 2001
 
 
Zhongguo wen xue shi jiu ban shu mu ti yao / Chen Yutang
中國文学史舊版書目提要 / 陈玉堂
by Chen, Yutang
陈玉堂
[Shanghai] : Shanghai she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo, [1985]
[Shanghai] : 上海社会科学院文学研究所, [1985]
 
 
Zhongguo jin xian dai ren wu ming hao da ci dian / Chen Yutang bian zhu
中国近现代人物名号大辞典 / 陈玉堂编著
by Chen, Yutang, 1924-
陈玉堂, 1924-
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2005
杭州 : 浙江古籍出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.