National Library of Australia

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Chen, Menglei, 1651-"
Sort by:
 
 
Yun wen lun shu hui bian : 117 juan / Chen Menglei bian, Yang Jialuo zhu bian
韻文論述彙編 : 117卷 / 陳夢雷編, 楊家駱主編
by Chen, Menglei, 1651-
陳夢雷, 1651-
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Ding wen shu ju, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 鼎文書局, [民國60 i.e. 1971]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhou yi qian shu / Chen Menglei zhuan
周易淺述/ 陳夢雷撰
by Chen, Menglei, 1651-
陳夢雷, 1651-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海: 上海古籍出版社: 新華書店上海發行所發行, 1983
 
 
Yi yuan jiu zheng / [Bao Yi zhuan]
易原就正 / [包儀撰]
by Bao, Yi
包儀
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Qing ding gu jin tu shu ji cheng. Jing ji hui bian, Kao gong dian / Chen Menglei, Jiang Tingxi deng bian
欽定古今圖書集成. 經濟彙編, 考工典 / 陳夢雷, 蒋廷锡等編
Uniform title: Gu jin tu shu ji chen. Selections
古今圖書集成. Selections
Wuhan Shi : Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2008
武漢市 : 華中科技大學出版社, 2008
 
 
Taiwan fu zhi fang hui bian : Taiwan sheng / Gu Yanwu, Chen Menglei, Hong Liangji deng zuan
臺灣府職方彙編: 臺灣省 / 顧炎武,陳夢雷,洪亮吉等纂
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 成文出版社, 民國73 [1984]
 
 
Xian zhi shu tang ji chao / [Chen Menglei zhu]
閑止書堂集鈔 / [陳夢雷著]
by Chen, Menglei, 1651-ca. 1723
陳夢雷, 1651-ca. 1723
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1979
上海: 上海古籍出版社: 新華書店上海發行所發行, 1979
 
 
Xian zhi shu tang ji chao / [Chen Menglei zhu]
閑止書堂集鈔 / [陳夢雷著]
by Chen, Menglei, 1651-ca. 1723
陳夢雷, 1651-ca. 1723
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1979
上海: 上海古籍出版社, 1979
 
 
Zhen ben Li shu bu chuan shu : fu xing ming bu, xing jing bu / [Chen Menglei deng yuan zhu] ; Gu jin tu shu ji cheng ju bian ji
珍本理數部全書 : 附性命部, 性情部 / [陳夢雷等原著] ; 古今圖書集成局編輯
Uniform title: Gu jin tu shu ji cheng. Xue xing dian. Ti 13-46 chuan
Taibei : Ji wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北 : 集文書局, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.