National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 24 Results for author:"Chen, Hao"
Sort by:
 
 
Zai na li yu jian ji mo / Chen Hao zhu
在那裡遇見寂寞 / 陳皓著
by Chen, Hao
陳皓
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2010 , ©2010
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Sheng xiang shu wu wen ji : si juan / Chen Hao zhuan
生香書屋文集 : 四卷 / 陳浩撰
by Chen, Hao
陳浩
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Xin si lu xin tan suo xin ge ju : Shenzhen da xue gai ge mian mian guan / Chen Hao
新思路新探索新格局 : 深圳大学改革面面观 / 陈浩
by Chen, Hao
陈浩
Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京 : 北京语言学院出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1989
 
 
Shenzhen de dan shen nü zi qun luo / Chen Hao zhu
深圳的单身女子群落 / 陈皓著
by Chen, Hao
陈皓
Shenzhen Shi : Hai tian chu ban she, 2006
深圳市 : 海天出版社, 2006
 
 
Li ji : 10 juan / Chen Hao ji shuo
禮記 : 10卷 / 陳澔集說
by Chen, Hao
陳澔
[Beijing] : Tong wen tang, [19--?]
[北京] : 同文堂, [19--?]
 
 
Li ji ji shuo / Chen Hao zhu
禮記集說 / 陳澔注
by Chen, Hao, 1261-1341
陳澔, 1261-1341
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
Li ji / [Chen Hao zhu]
禮記 / [陳澔注]
by Chen, Hao, 1261-1341
陳澔, 1261-1341
[China : s.n., 18--?]
 
 
Chen shi li ji ji shuo / [Chen Hao zhuan]
陳氏禮記集說/ [陳浩撰]
by Chen, Hao, 1261-1341
陳澔, 1261-1341
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市]: 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Yi er san, dao Taiwan / Chen Hao zhu
一二三, 到台灣 / 陳浩著
by Chen, Hao, 1957-
陳浩, 1957-
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2004
臺北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2004[民93]
 
 
Li ji ji shuo / [Chen Hao ji shuo]
禮記集說 / [陳澔集說]
by Chen, Hao, 1261-1341
陳澔, 1261-1341
[China] : Wu ben shu ju, Guangxu 16 [1890]
[China] : 務本書局, 光緖16 [1890]
 
 
Li ji / [Chen Hao zhu]
禮記 / [陳澔注]
by Chen, Hao, 1261-1341
陳澔, 1261-1341
[Wuhan] : Hubei guan shu ju, Guangxu 12 [1886]
[武漢] : 湖北官書局, 光緖12 [1886]
 
 
Tou shi dang nei pai xi / Kou Weiyong, Chen Hao bian zhu
透視黨内派系 / 寇維勇, 陳浩編著
by Kou, Weiyong
寇維勇
Taibei Shi : Lian feng shu bao she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 聯豐書報社, 民國74 [1985]
 
Li ji Chen shi ji shuo
禮記陳氏集說
Uniform title: Li ji
禮記
[S.l.] : Jiang nan shu ju, Guangxu 19 [1893]
[S.l.] : 江南書局, 光緖19 [1893]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Tang Chang'an shi tan yi shi / Li Zhihui, Chen Hao bian [xie] ; cha tu Feng Xingchang
唐長安詩壇軼事 / 李志慧, 陈浩编[写] ; 插图封兴昌
by Li, Zhihui
李志慧
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華书店发行, 1986
 
 
1921 nian Zhejiang she hui jing ji diao cha / Ding Xianyong, Chen Haoyi bian
1921年浙江社会经济调查 / 丁贤勇, 陈浩译编
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2008
北京市 : 北京图书馆出版社, 2008
 
 
Dong xuan cao tang shi you jian cun : Ren he Chen shi cang / Shen Yunlong zhu bian
冬暄草堂師友牋存 : 仁和陳氏藏 / 沈雲龍著
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 57 i.e. 1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國57 i.e. 1968]
 
 
Qi ye po chan fa lü shi wu cao zuo zhi yin / Pan Gongming, Li Zongsheng, Chen Hao zhu
企业破产法律实务操作指引 = Qi ye po chan fa lu shi wu cao zuo zhi yin / 潘公明, 李宗胜, 陈浩著
by Pan, Gongming, 1950-
潘公明, 1950-
Beijing : Zhongguo fa zhi chu ban she, 2007
北京 : 中国法制出版社, 2007
 
 
Dong xuan cao tang shi you jian cun / Chen Shutong cang
冬暄草堂師友牋存 / 陳叔通藏
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 26 [1937]
上海 : 中華書局, 民國26 [1937]
 
 
Li ji : shi juan / Chen Hao ji shuo
禮記 : 十卷 / 陳澔集說
Jinling [Nanjing]: Jie zi yuan zi hang, Qing Qianlong geng xu [55 nian, 1790]
金陵[南京] : 芥子園梓行, 清乾隆庚戌[55年, 1790]
 
 
Uniform title: Handbook of endometrial pathology
by Khong, T. Yee
Boca Raton, FL : CRC Press, [2019]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.