National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Deng, Chun"
Sort by:
 
 
Lingnan cong shu : [60 juan]
嶺南叢述 : [60卷]
by Deng, Chun
鄧淳
[China] : Se xiang ju gu shi, [Daoguang yi wei i.e. 1835]
[China] : 色香俱古室, [道光乙未 i.e. 1835]
 
 
Hua ji. Wu dai ming hua bu yi / [Liu Daochun cuan]
畫繼. 五代名畫補遺 / [劉道醇纂]
by Deng, Chun, active 1127-1167
鄧椿, active 1127-1167
Beijing : Zhonghua shu ju ying yin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中華書局影印 : 新華書店北京發行所發行, 1985
 
 
Hua ji : [10 juan] / Deng Chun ; [Huang Miaozi dian jiao]
畫繼 : [10卷] / 鄧椿; [黄苗子點校]
by Deng, Chun, active 1127-1167
邓椿, active 1127-1167
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1963
北京 : 人民美術出版社 : 发行者新华书店北京发行所, 1963
 
 
Yizhou ming hua lu / Huang Xiufu zuan. Hua ji / Deng Chun zhuan
益州名畫錄/ 黄休復纂.畫繼/鄧椿撰
by Huang, Xiufu, 10th/11th century
黄休復, 10th/11th century
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Hua shi : [1 juan] / (Song) Mi Fu zhuan
畫史 : [1卷] / (宋) 米芾撰
by Mi, Fu, 1051-1107
米芾, 1051-1107
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.