National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 15 of 15 Results for author:"He, Ren"
Sort by:
 
 
He Ren yi an xuan / [Zhejiang Zhong yi xue yuan "He Ren yi an xuan" zheng li zu]
何任医案选 / [浙江中医学院《何任医案选》整理組]
by He, Ren
何任
[Hangzhou Shi] : [Zhejiang ke xue ji shu chu ban she]: [Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing], [1981.]
[杭州市] : 浙江科学技朮出版社 : 浙江省新华书店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Jin gui yao lüe tong su jiang hua / He Ren bian zhu
金匮要略通俗讲话 / 何任编著
by He, Ren
何任
Shanghai : Shanghai Ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1958
上海 : 上海科学技术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1958
BookBook [text, volume]
 
 
Jin gui yao lüe xin jie / He Ren
金匮要略新解/ 何任
by He, Ren
何任
[Hanzhou shi] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[杭州市]: 浙江科学技术出版社: 浙江省新华书店发行, 1981
 
 
Quan guo yun wu li he ren gong ying xiang tian qi hui yi wen ji
全国云物理和人工影响天气会议文集 / 《全国云物理和人工影响天气会议文集》编辑组编
 
 
Yi zong jin jian si zhen xin fa yao jue bai hua jie / He Ren bian
医宗金鉴四诊心法要诀白话解/ 何任编
Uniform title: Si zhen xin fa yao jue
四诊心法要诀
Beijing shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京市 : 人民卫生出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Danni'er di zheng yan / bian hui zhe He Ren
丹尼爾的證言 / 編繪者賀仁
by Kelly, Daniel, 1941-
Taiwan Taibei : Zheng zhong shu ju ; New York, N.Y. : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Minguo 68 [1979]
台灣台北 : 正中書局 ; New York, N.Y. : 美國總經銷華強圖書公司, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Jin gui yao lue yu yi / He Ren zhu bian ; Fan Yongsheng ... [et al.] bian xie ; Yin Pinzhi ... [et al.] shen ding
金匮要略语译 / 何任主编 ; 范永昇 ... [et al.] 编写 ; 殷品之 ... [et al.] 审定
Uniform title: Jin gui yao lue
金匮要略
by Zhang, Zhongjing, active 168-196
张仲景, active 169-196
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
 
 
Shuo wen zi yuan ji zhu : shi liu juan ; biao shuo yi juan ; biao yi juan / Jiang He zhuan
說文字原集註 : 十六卷 ; 表說 : 一卷 ; 表 : 一卷 / 蔣和撰
by Jiang, He, ju ren 1786
蔣和, ju ren 1786
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Jian ming zhu pu / Jiang Zuifeng
简明竹谱 / 蒋最峰
by Jiang, He, ju ren 1786
蒋和, ju ren 1786
Peking : Beijing shi Zhongguo shu dian : Fa xing Beijing shi xin hua shu dian, 1983
Peking : 北京市中国书店 : 发行北京市新华书店, 1983
 
 
Jin gui yao lue jiao zhu / He Ren zhu bian ; Fan Yongsheng ... [et al.] bian xie ; Yin Pinzhi ... [et al.] shen ding
金匱要略校注 / 何任主編 ; 范永昇 ... [et al.] 編寫 ; 殷品之 ... [et al.] 審定
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she, 1990
北京市 : 人民衛生出版社, 1990
 
 
Zhongguo nan fang yun wu li xue he ren gong jiang shui lun wen ji
中国南方云物理学和人工降水论文集
Beijing : Qi xiang chu ban she, 1986
北京 : 气象出版社, 1986
 
 
Shui hu quan zhuan / Shi Naian, Luo Guanzhong zhu ; [Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji]
水滸全傳 / 施耐庵, 罗貫中著 ; [中華書局上海編輯所編輯]
Uniform title: Shui hu zhuan
水滸傳
Beijing : Zhonghua shu ju, 1961
北京 : 中華書局, 1961
 
 
Shenzhen Shi fei ying li xing yi liao ji gou yi liao fu wu jia ge / Shenzhen Shi fa zhan he gai ge wei yuan hui, Shenzhen Shi wei sheng he ren kou ji hua sheng yu wei yuan hui,...
深圳市非营利医疗机构医疗服务价格 / 深圳市发展和改革委员会, 深圳市卫生和人口计划生育委员会, 深圳市财政委员会
Shenzhen Shi : [publisher not identified], 2011
深圳市 : [publisher not identified], 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Su yu dian gu jing xuan / Ren He zhu bian ; [zhuan xie Rong Sheng ... et al.]
俗语典故精选 / 仁赫主编 ; [撰写荣生 ... et al.]
Beijing : Nong cun du wu chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 1991
北京 : 农村读物出版社 : 经销新华书店, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.