National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:"Htin Aung, U"
Sort by:
 
 
Prawattisāt Phamā / Mō̧ng Thin ʻOng ; phūplǣ, Phētcharī Sumit ; khamnam, Chānwit Kasētsiri = a History of Burma / Maung Htin Aung ; translator,...
ประวัติศาสตร์พม่า / หม่องทินอ่อง ; ผู้แปล เพ็ชรี สุมิตร, คำนำ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ = a History of Burma / Maung Htin Aung ; translator, Petcharee Sumitra ; foreword, Charnvit Kasetsiri
Uniform title: History of Burma. Thai
by Htin Aung, U
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551
 
 
Prawattisāt Phamā / Mō̜ng Thin ʻŌ̜ng ; phūplǣ, Phētcharī Sumit ; khamnam, Chāwit Kasētsiri = A history of Burma / Maung Htin Aung ; translator,...
ประวัติศาสตร์พม่า / หม่องทินอ่อง ; ผู้แปล, เพ็ขรี สุมิตร ; คำนำ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ = A history of Burma / Maung Htin Aung ; translator, Petcharee Sumitra ; foreword, Charnvit Kasetsiri
Uniform title: History of Burma. Thai
by Htin Aung, U
Krung Thēp : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2548
 
 
by Htin Aung, U
London : Oxford University Press, 1957
 
 
 
by Htin Aung, U
[Calcutta, New York] Indian Branch Oxford Univ. Press [1948]
 
 
by Htin Aung, U
London : Oxford University Press, 1952
 
 
by Htin Aung, U
New York : Columbia University Press, 1967
 
 
by Htin Aung, U
Oxford, the Asoka Society; London [Distributed by] Luzac, 1970
 
 
Miandian min jian gu shi / Mao Ting'ang bian ; Ding Zhenqi yi
缅甸民间故事 / 貌廷昂编 ; 丁振祺译
Uniform title: Burmese folk-tales. Chinese
by Htin Aung, U
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
昆明市 : 云南人民出版社 : 云南省新华书店发行, 1984
 
 
Miandian min jian gu shi xuan / Mao Zhen'ang bian zhu ; Yin Han yi
缅甸民间故事选 / 貌阵昂编著 ; 殷涵译
by Htin Aung, U
Beijing : Zhongguo min jian chu ban she, 1982
北京 : 中国民间文艺出版社. 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.