National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 280 Results for author:"Hua, Shi"
Sort by:
 
 
Maiji shan shi ku / Wen hua bu she hui wen hua shi ye guan li ju bian
麦积山石窟 / 文化部社会文化事业管理局编
by China. She hui wen hua shi ye guan li ju
China. 文化部. 社會文化事業管理局
Beijing : [Wen hua bu she hui wen hua shi ye guan li ju], 1954
北京 : [文化部社會文化事業管理局], 1954
 
 
Zhao Chun'e de gu shi / Xu Shen [zhu]
赵春娥的故事 / 华实
by Hua, Shi
华实
[Peking] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she, 1983
[Peking] : 中国少年儿童出版社, 1983
 
 
Di 1 jie quan guo hua shi zao lei xue shu hui yi lun wen xuan ji / Zhongguo gu sheng wu xue hui hua shi zao lei zhuan ye wei yuan hui bian
第1届全国化石藻类学术会议论文选集 / 中国古生物学会化石藻类专业委员会编
by Quan guo hua shi zao lei xue shu hui yi (1st : 1981 : Nanjing, Jiangsu Sheng, China)
全国化石藻类学术会议 (1st : 1981 : Nanjing, Jiangsu Sheng, China)
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 地質出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Shimotelai : Zhongguo ren min zhi you / Xin hua shi shi cong kan she bian
史沫特萊 : 中國人民之友 / 新華時事叢刊社編
by Xin hua shi shi cong kan she
新華時事叢刊社
Beijing : Xin hua shu dian, 1950
北京 : 新華書店, 1950
 
 
Chaoxian Minzhu Zhuyi Renmin Gongheguo : ren min min zhu guo jia jie shao / Xin hua shi shi cong kan she bian
朝鮮民主主義人民共和國 : 人民民主國家介紹 / 新華時事叢刊社編
by Xin hua shi shi cong kan she
新華時事叢刊社
[Beijing] : Xin hua shu dian, 1950
[北京] : 新華書店, 1950
 
 
Lun pi ping yu zi wo pi ping / Xin hua shi shi cong kan she bian ji
論批評與自我批評 / 新華時事叢刊社編輯
by Xin hua shi shi cong kan she
新華時事叢刊社
Beijing : Ren min chu ban she, 1952
北京 : 人民出版社, 1952
 
 
Di shi ba jie li shi jiu zhi dian li ji Bing zhou ke yan shi zi hui jie meng ji nian
第十八届理事就職典禮暨檳州峇眼狮子會結盟紀念
by Shiwu Wen hua shi zi hui
詩巫文華狮子會
[Sibu] : Shiwu Wen hua shi zi hui, [2007]
[Sibu] : 詩巫文華狮子會, [2007]
 
 
Liu Shaoqi guan you du di gai ge wen di de bao gao / Xin hua shi shi cong gan she bian
劉少奇關於土地改革問題的報告 / 新華時事叢刊社編
by Xin hua shi shi cong gan she
新華時事叢刊社
Beijing : Xin hua shu dian, 1951
北京 : 新華書店, 1951
 
 
Zhong Su you hao xin tiao yue / Xin hua shi shi cong kan she bian ji
中蘇友好新條約 / 新華時事叢刊社編輯
by Xin hua shi shi cong kan she
新華時事叢刊社
Beijing : Xin hua shu dian, 1950
北京 : 新華書店, 1950
 
 
lin Biao zhi jian yu Mao gong nei hong
林彪事件与毛共内閣 / 新文化事業供應公司編印
by Xin wen hua shi ye gong ying gong si
[1972]
香港, [1972]
 
 
Taiwan lu you zhi nan / Taiwan hong shuo wen hua shi ye gu fen you xian gong si zhu
台湾旅游指南 / 台湾宏硕文化事业股份有限公司著
by Taiwan hong shuo wen hua shi ye gu fen you xian gong si
台湾宏硕文化事业股份有限公司
Beijing : Zhongguo lu you chu ban she, 2005
北京 : 中国旅游出版社, 2005
 
 
Zhongguo da lu yan hai dui wai kai fang gang kou cheng shi ji jing ji te qu tou zi huan jing diao cha bao gao / Shang hua shi chang yan jiu gu wen gu fen you xian gong si bian zhu
中國大陸沿海對外開放港口城市及經濟特區投資環境調查報告 / 上華市場研究顧問股份有限公司編著
by Shang hua shi chang yan jiu gu wen gu fen you xian gong si
上華市場研究顧問股份有限公司
Taibei shi : Cao di chu ban she, Minguo 80 [1991]
台北市 : 草地出版社, 民國80 [1991]
 
 
Gu wan zheng zong mi lun : bu fen juan / Shi Hua zhuan
古玩正宗秘論 : 不分卷 / 石華撰
by Shi, Hua
石華
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Li shi de zhuang li hui xiang : ji nian Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji shi jie fan Faxisi zhan zheng sheng li 60 zhou nian lun wen ji / Shanghai Shi ke xue she hui zhu...
历史的壮丽回响 : 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年论文集 / 上海市科学社会主义学会, 中共闵行区委党校, 中共华东师范大学委员会宣传部 [编著]
 
 
Zhongguo tao ci / Hua Shi bian
中国陶瓷/ 华石编
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京: 文物出版社: 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Gong he guo zhuan shen / Jing hua shi bao she bian
共和国转身 / 京华时报社编
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2009
北京 : 人民日報出版社, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.