National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Jin, Zi"
Sort by:
 
 
Zhonghua ming sheng gu ji chuan shuo / Jin Zi, Hua Lei
中华名胜古迹传说 / 晋子, 华磊
by Jin, Zi
晋子
[Huhehaote shi] : Nei Menggu ren min chu ban she : Nei Menggu xin hua shu dian fa xing, <1987-
[呼和浩特市] : 内蒙古人民出版社 : 内蒙古新華書店发行, <1987- >
 
 
Yangzhou mei nu = Yangzhou beauties / Jin Zi zhu
扬州美女 = Yangzhou beauties / 金子著
by Jin, Zi
金子
Yangzhou Shi : Guangling shu she, 2008
扬州市 : 广陵书社, 2008
 
 
Qian qiu jia yuan meng : Yangzhou ren ju wen hua yi chan gou chen / Jin Zi zhu
千秋家园梦 : 扬州人居文化遗产钩沉 / 金子著
by Jin, Zi
金子
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2014
南京 : 东南大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhu shu suo yu / Shen Shu zhu. Shi san jing zhu shu jin zi / Li Tiaoyuan ji
注疏瑣語/ 沈淑著.十三經注疏錦字/李調元輯
by Shen, Shu, 1698-1730
沈淑, 1698-1730
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Bei fang Kun qu ju yuan : jian yuan ji nian te kan / zhu bian Jin Ziguang ; bian ji Bai Yunsheng ... et al.]
北方昆曲劇院 : 建院紀念特刊 / 主編金紫光 ; 編輯白云生 ... et al.]
[Beijing : s.n.], 1957
[北京 : s.n.], 1957
 
 
Hua yan jin shi zi zhang jin yi / Fang Litian yi zhu
华严金师子章今译 / 方立天译注
by Fang, Litian
方立天
Chengdu : Ba shu shu she, 1989 [i.e. 1990]
成都 : 巴蜀書社, 1989 [i.e.1990]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.