National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Li, Jianwei"
Sort by:
 
 
Zhongguo qi ye li fa ti xi gai ge [electronic resource] : li shi, fan si yu chong gou / Li Jianwei zhu
中国企业立法体系改革 [electronic resource] : 历史, 反思与重构 / 李建伟著
by Li, Jianwei
李建伟
Beijing : Fa lü chu ban she, 2012
北京 : 法律出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline
 
 
Li shi, ji yi yu zhan shi : Taiwan chuan shi zong jiao wen wu yan jiu / Li Jianwei zhu
歷史、 記憶與展示 : 臺灣傳世宗教文物研究 / 李建緯著
by Li, Jianwei
李建緯
Taizhong Shi : Feng rao wen hua chu ban , 2018
臺中市 : 豐饒文化出版 , 2018
BookBook [text, volume]
 
 
by Li, Jianwei, 1966-
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gong chan dang li shi / [Li Jianwei zhu bian]
中国共产党历史 / [李踐为主编]
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店经销, 1990
 
 
Gong si xian zhi lun : chong xin shen shi gong si zhi li = The constitutional corporation - Rethinking corporate governance / [Ao] Sidifen Botemuli zhu ; Li Jianwei yi
公司宪治论 : 重新审视公司治理 = The constitutional corporation - Rethinking corporate governance / [澳]斯蒂芬・波特姆利著 ; 李建伟译
Uniform title: Constitutional corporation. Chinese
by Bottomley, Stephen
Beijing : Fa lü chu ban she, 2019
北京 : 法律出版社, 2019
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.