National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Li, Yuhong"
Sort by:
 
 
She ying de xu yu : guan yu Buliesong yu Kapa, yi ji jin gang jing yu dao jia de jue ding xing shun jian = The Murmurs of photography / Li Yuhong zhu
攝影的絮語 : 關於布列松與卡帕, 以及金剛經與道家的決定性瞬間 = The Murmurs of photography / 李昱宏著
by Li, Yuhong
李昱宏
Taibei Shi : Shu lin chu ban you xian gong si, 2013
臺北市 : 書林出版有限公司, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shui he Beijing. Cheng shi shui xi bian qian / Li Yuhong
水和北京. 城市水系变迁 / 李裕宏
by Li, Yuhong
李裕宏
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2004
北京市 : 方志出版社, 2004
 
 
Li xiang de shun jian / Li Yuhong zhu zuo
理想的瞬間 / 李昱宏著作
by Li, Yuhong
李昱宏
Xinbei Shi : Kai te wen hua chuang yi gu fen you xian gong si, 2014
新北市 : 凱特文化創意股份有限公司, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xueli yi shu xian ying = Art Sydney illuminated / Li Yuhong zhu
雪梨藝術顯影 = Art Sydney illuminated / 李昱宏著
by Li, Yuhong
李昱宏
Taibei Shi : Yi shu jia chu ban she, 2008
臺北市 : 藝術家出版社, 2008
 
 
Tasimaniya dao : Aozhou qi huan zhi lü = Tasmania / Li Yuhong wen, she ying
塔斯马尼亚岛 : 澳洲奇幻之旅 = Tasmania / 李昱宏文・攝影
by Li, Yuhong
李昱宏
Taibei Shi : Hua cheng tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2008
台北市 : 華成圖書出版股份有限公司, 2008
 
 
Xueli de ri chang = Sydney / wen, she ying: Li Yuhong
雪梨的日常 = Sydney / 文, 攝影: 李昱宏
by Li, Yuhong
李昱宏
Taibei Shi : Hua cheng tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2018
台北市 : 華成圖書出版股份有限公司, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Yue guo bian jing : cong man huang dao da yang = Cross the border : from desert to ocean / [Li Yuhong zhu]
越過邊境 : 從蠻荒到大洋 = Cross the border : from desert to ocean / [李昱宏著]
by Li, Yuhong, 1971-
李昱宏, 1971-
Taibei Shi : Jia he wen hua xing xiao you xian gong si, 2011
台北市 : 佳赫文化行銷有限公司, 2011
 
 
Dongxiang zu Baoan zu nü xing xing bie yan jiu / Li Yuhong deng zhu
东乡族保安族女性/性别研究 = Dongxiangzu Baoanzu nuxing xingbie yanjiu / 李育红等著
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2007
北京市 : 民族出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.