National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 27 Results for author:"Li, Peng"
Sort by:
 
 
by Huynh, Carol Li Peng
[Mount Pritchard, New South Wales] : Colourful & Creative Just in Time Blessings, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Anhui li dai ming ren / Li Peng, Zhang Jia bian
安徽历代名人 / 李鹏, 张嘉编
by Li, Peng
李鹏
Hefei : Huang shan shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
合肥 : 黄山书社 : 新華書店经销, 1987
 
 
Chengjisihan zhi bao zang / Li Peng zhu
成吉思汗之寶藏 / 李芃著
by Li, Peng
李芃
[Hong Kong] : Zhong wai chu ban she, 1977
[Hong Kong] : 中外出版社, 1977
 
 
Zhi jue mo hu xin xi jue ce fang fa yan jiu : ji yu hui se guan lian he zheng ju tui li de fang fa / Li Peng zhu
直觉模糊信息决策方法研究 : 基于灰色关联和证据推理的方法 / 李鹏著
by Li, Peng
李鹏
Zhenjiang : Jiangsu da xue chu ban she, 2014
镇江 : 江苏大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Li fa yu jian du : Li Peng Ren da ri ji / [Li Peng zhu]
立法与监督 : 李鹏人大日记 / [李鹏著]
by Li, Peng, 1928-
李鵬, 1928-
Beijing : Xin hua chu ban she : Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2006
北京 : 新华出版社 : 中国民主法制出版社, 2006
 
 
Lun you Zhongguo te se de huan jing bao hu / Li Peng
論有中国特色的环境保护 / 李鹏
by Li, Peng, 1928-
李鹏, 1928-
Beijing : Zhongguo huan jing ke xue chu ban she, 1992
北京 : 中国环境科学出版社, 1992
 
 
Li Peng lun San Xia gong cheng / Li Peng zhu
李鹏论三峡工程 / 李鹏著
by Li, Peng, 1928-
李鹏, 1928-
Beijing : Zhongguo San Xia chu ban she, 2011
北京市 : 中国三峡出版社, 2011
 
 
Li Peng hui yi lu (1928-1983) / [Li Peng zhu]
李鹏回忆录(1928-1983) / [李鹏著]
by Li, Peng, 1928-
李鹏, 1928-
Beijing Shi : Zhongguo dian li chu ban she, 2014
北京市 : 中国电力出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong zhi hui hong tu : Li Peng San xia ri ji
众志绘宏图 : 李鹏三峡日记
by Li, Peng, 1928-
李鹏, 1928-
Beijing Shi : Zhongguo San xia chu ban she, 2003
北京市 : 中国三峡出版社, 2003
 
 
He ping fa zhan he zuo : Li Peng wai shi ri ji / Li Peng zhu
和平发展合作 : 李鹏外事日记 / 李鹏著
by Li, Peng, 1928-
李鹏, 1928-
Beijing : Xin hua chu ban she, 2008
北京 : 新华出版社, 2008
 
 
Hai xia liang an jing ji hu lai zhi xiao ying yan jiu / Li Peng zhu
海峡两岸经济互赖之效应研究 / 李鹏著
by Li, Peng, 1973-
李鹏, 1973-
Beijing Shi : Jiu zhou chu ban she, 2010
北京市 : 九州出版社, 2010
 
 
Li Peng lun ke chi xu fa zhan
李鹏论可持续发展
by Li, Peng, 1928-
李鹏, 1928-
Beijing Shi : Zhongguo dian li chu ban she : Zhong yang wen xian chu ban she, 2010
北京市 : 中国电力出版社 : 中央文献出版社, 2010
 
 
Li Peng lun hong guan jing ji / [Li Peng bian zhu]
李鹏论宏观经济 / [李鹏编著]
by Li, Peng, 1928-
李鹏, 1928-
Beijing Shi : Zhongguo dian li chu ban she : Zhong yang wen xian chu ban she, 2012
北京市 : 中国电力出版社 : 中央文献出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Jian jue guan che zhi li zheng dun he shen hua gai ge de fang zhen / Li Peng
堅决貫徹治理整頓和深化改革的方針 / 李鵬
by Li, Peng, 1928-
李鵬, 1928-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1989
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 1989
 
 
Tan xin mao da le ge da pen ti / Qiaoyi Kaoli wen ; Luobin Bei'erdun tu ; Li Peng yi = Greedy cat and the sneeze / Joy Cowley ; Robyn Belton
貪心貓打了個大噴嚏 / 喬伊・考莉文 ; 蘿賓・貝爾頓圖 ;李芃譯 = Greedy cat and the sneeze / Joy Cowley ; Robyn Belton
Uniform title: Greedy cat and the sneeze. Chinese
by Cowley, Joy, 1936-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2014 , ©2014
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2014
BookBook [text, still image, volume, audio disc]
 
 
Deng Xiaoping zai li shi zhuan zhe guan tou / Guo Dehong, Li Peng zhu
邓小平在历史转折关头 / 郭德宏, 李朋著
by Guo, Dehong
郭德宏
Beijing Shi : Hong qi chu ban she, 2015
北京市 : 红旗出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Tan xin mao yu shang xiao jin yu / Qiaoyi Kaoli wen ; Luobin Bei'erdun tu ; Li Peng yi = Greedy Cat and the goldfish / Joy Cowley ; Robyn Belton
貪心貓遇上小金魚 / 喬伊・考莉文 ; 蘿賓・貝爾頓圖 ;李芃譯 = Greedy Cat and the goldfish / Joy Cowley ; Robyn Belton
Uniform title: Greedy Cat and the goldfish. Chinese
by Cowley, Joy, 1936-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2014 , ©2014
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2014
BookBook [text, still image, volume, audio disc]
 
 
Tan xin mao can jia xue xiao chong wu xiu / Qiaoyi Kaoli wen ; Luobin Bei'erdun tu ; Li Peng yi = Greedy cat and the school pet show / Joy Cowley ; Robyn Belton
貪心貓參加學校寵物秀 / 喬伊・考莉文 ; 蘿賓・貝爾頓圖 ;李芃譯 = Greedy cat and the school pet show / Joy Cowley ; Robyn Belton
Uniform title: Greedy cat and the school pet show. Chinese
by Cowley, Joy, 1936-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2014 , ©2014
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2014
BookBook [text, still image, volume, audio disc]
 
 
Xiang jiu ti zhi de chong ji : heng xiang jing ji lian he de zheng ce he jing yan / Wang Lemei, Li Peng zhu bian
向旧体制的冲击 : 横向经济联合的政策和经验 / 王乐梅, 李蓬主编
[Peking] : Dui wai mao yi jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 对外贸易教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.