National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Li, Shangying"
Sort by:
 
 
Ming mo dong lin dang / Li Shangying
明末東林党 / 李尚英
by Li, Shangying
李尚英
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Yuan tong liu fen : min jian zong jiao yu jie she / Li Shangying zhu
源同流分 : 民间宗教与结社 / 李尚英著
by Li, Shangying
李尚英
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she, 1997
沈阳市 : 辽宁人民出版社, 1997
 
 
Zhongguo Qing dai zong jiao shi / Li Shangying zhu
中国清代宗教史/ 李尚英著
by Li, Shangying
李尚英
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1994
北京: 人民出版社: 新华书店北京发行所经销, 1994
 
 
Tian ya he chu shi shen zhou : Zhong E mi yue / Li Shangying zhu
天涯何处是神州 : 中俄密约 / 李尚英著
by Li, Shangying
李尚英
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1993
北京 : 中国人民大学出版社 : 经销者新华书店北京发行所, 1993
 
 
Qing chao dian zhi / Guo Songyi , Li Xinda, Li Shangying zhu
清朝典制 / 郭松义,李新达,李尚英著
by Guo, Songyi
郭松义
Changchun shi : Jilin wen shi chu ban she, 1993
长春市 : 吉林文史出版社, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.