National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 47 Results for author:"Liu, Xinwu"
Sort by:
 
 
Jian kang xie meng ren / Liu Xinwu zhu
健康携梦人 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing Shi : Zhongguo hai guan chu ban she, 2008
北京市 : 中國海關出版社, 2008
 
 
Xian ren cheng lu pan / Liu Xinwu zhu
仙人承露盘 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing : Hua yi chu ban she : jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1995
北京 : 华艺出版社 : 经销新华书店北京发行所, 1995
 
 
Xiang dui yi xiao / Liu Xinwu
相对一笑 / 刘心武
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1994
北京 : 中共中央党校出版社, 1994
 
 
Wo shi Liu Xinwu : 60 nian sheng huo li cheng zhi hui yi / Liu Xinwu zhu
我是刘心武 : 60年生活历程之回忆 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2006
天津市 : 天津人民出版社, 2006
 
 
Zhong gu lou / Liu Xinwu zhu
钟鼓楼 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2009
北京 : 作家出版社, 2009
 
 
Wo shi Liu Xinwu / Liu Xinwu zhu
我是刘心武 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing : Tuan jie chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1996
北京 : 团结出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1996
 
 
Liu Xinwu dian ping Hong lou meng / Liu Xinwu zhu
刘心武点评红楼梦 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2006
北京市 : 团结出版社, 2006
 
 
Ru yi / Liu Xinwu
如意 / 刘心武
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Liao jie Gao Xingjian = Approche de Gao Xingjian / Liu Xinwu zhu
瞭解高行健 = Approche de Gao Xingjian / 劉心武著
by Liu, Xinwu
劉心武
Xianggang : Kai yi chu ban she, 2000
香港 : 開益出版社, 2000
 
 
Cong you yu zhong sheng hua / Liu Xinwu zhu
从忧郁中升华 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2001
上海市 : 文匯出版社, 2001
 
 
Liu Xinwu shuo xun mei gan wu / Liu Xinwu zhu
刘心武说・寻美感悟 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2007
北京 : 中国青年出版社, 2007
 
 
Li ti jiao cha qiao / Liu Xinwu
立体交叉桥 / 刘心武
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Liu Xinwu juan
刘心武卷
Uniform title: Works. Selections. 1994
by Liu, Xinwu
刘心武
Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian jing xiao, 1994
福州 : 海峡文艺出版社 : 福建省新華書店经销, 1994
 
 
Ban zhu ren / Liu Xinwu zhu
班主任 / 劉心武著
by Liu, Xinwu
劉心武
[Peking] : Zhong guo qing nian chu ban she, [1979]
[北京] : 中國青年出版社, [1979]
 
 
Feng guo er / Liu Xinwu zhu
風過耳 / 劉心武著
by Liu, Xinwu
劉心武
Xianggang : Qin + yuan chu ban she, 1992
香港 : 勤 + 緣出版社, 1992
 
 
by Liu, Xinwu
[Guangdong] : Guangdong ren min chu ban she, 1980
 
 
Mu xiao liu nian / Liu Xinwu
母校留念 / 刘心武
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1978
北京 : 中国少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Liu Xinwu shuo [electronic resource] : cao gen qing huai / Liu Xinwu zhu
刘心武说 [electronic resource] : 草根情怀 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2007
北京 : 中国青年出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Si ren zhao xiang bu / Liu Xinwu zhu
私人照相簿 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing shi : Hua ling chu ban she, 2007
北京 : 華龄出版社, 2007
 
 
Da yan mao / Liu Xinwu
大眼猫 / 刘心武
by Liu, Xinwu
刘心武
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.