National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 22 Results for author:"Lō̧m Phengkǣo"
Sort by:
 
 
Phūm phư̄n phāsā Thai : khō̧khīan wādūai khw̄ammāi læ thīmā kho̧ng kham nai phāsā Thai / Lō̧m Phengkǣo
ภูมิพื้นภาษาไทย : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทย / ล้อม เพ็งแก้ว
by Lō̧m Phengkǣo
ล้อม เพ็งแก้ว
Krung Thēp : Phimkham, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2547
 
 
Sano̜ sanē samnūan Thai / Lō̜m Phēngkǣo
เ สนาะเสน่ห์สำนวนไทย / ล้อม เพ็งแก้ว
by Lō̜m Phēngkǣo
ล้อม เพ็งแก้ว
Krung Thēp : Matichon, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
 
 
by Lom Phengkaeo
Krung Thep : Samnakphim Phimkham, 2544 [2001]
 
 
by Lom Phengkaeo
Krung Thep : Khrongkan Chatphim Khopfai : Chatchamnai doi Saisong Suksit, Borisat Khlet Thai, 2536- [1993-
 
 
Klap lang han / Lō̧m Phengkǣo
กลับหลังหัน / ล้อม เพ็งแก้ว
by Lō̧m Phengkǣo
ล้อม เพ็งแก้ว
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2550
 
 
by Lom Phengkaeo
Krung Thep : Ton`o Krmmi, 2540 [1997]
 
 
by Lom Phengkaeo
Krung Thep : Samnakphim Saithan, 2544 [2001]
 
 
Bā hā bīa / Lō̜m Phengkǣo
บ้าห้าเบี้ย / ล้อม เพ็งแก้ว
by Lō̜m Phengkǣo
ล้อม เพ็งแก้ว
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2553
 
 
Kœ̄t pen khon Tai / Lō̜m Phengkǣo
เิกิดเป็นคนใต้ / ล้อม เพ็งแก้ว
by Lō̜m Phengkǣo
ล้อม เพ็งแก้ว
Krung Thēp : openbooks, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : Openbooks, ๒๕๕๓
 
 
Sanan sanām samnūan Thai / Lō̜m Phengkǣo a
สนั่นสนาม สำนวนไทย / ล้อม เพ็งแก้ว
by Lō̜m Phengkǣo
ล้อม เพ็งแก้ว
Krung Thēp : Phim Kham, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2550
 
 
Phayākō̧n dāo čhō̧rakhē læ khwāmfan / Lō̧m Phengkǣo nam sanœ̄
พยากรณ์ดาวจระเข้และความฝัน / ล้อม เพ็งแก้ว นำเสนอ
by Lō̜m Phengkǣo
ล้อม เพ็งแก้ว
[Phetchaburī : Khrōngkān Phœ̄iphrǣ Wannakam Thō̧ngthin, Sūn Watthanatham Čhangwat Phetchaburī, 2525 i.e. 1982]
[เพชรบุรี : โครงการเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่น, ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, 2525]
 
 
Sunthō̜n Phū : ʻālak čhao čhakkrawān / Lō̜m Phengkǣo
สุนทรภู่ : อาลักษณ์เจ้าจักรวาล / ล้อม เพ็งแก้ว
by Lō̜m Phengkǣo
ล้อม เพ็งแก้ว
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2547 [2004]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๗ [2004]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
[Phetchaburi] : Khrongkan Phoeiphrae Wannakam Thongthin, Sun Watthanatham Changwat Phetchaburi, [2525 i.e. 1982]
 
 
[Phetchaburi] : Khrongkan Phoeiphrae Wannakam Thongthin, Sun Watthanatham Changwat Phetchaburi, [2525 i.e. 1982]
 
 
ʻĀčhān Pao Wat Phrasong / Lō̧m Phengkǣo, bannāthikān
อาจารย์เป้า วัดพระทรง / ล้อม เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ
Phetchaburī,: Samākhom Sư̄ mūanchon Phetchaburī, 2548 [2005]
เพชรบุรี : สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี, 2548
 
 
[Phetchaburi] : Witthayalai Khru Phetchaburi lae Sahakon `Omsap Khru Changwat Phetchaburi, 2525 [1982]
 
 
[Phetchaburi] : Khrongkan Phoeiphrae Wannakam Thongthin, Sun Watthanatham Changwat Phetchaburi, [2525 i.e. 1982]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.