National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 441 - 456 of 456 Results for author:"Marx, Karl, 1818-1883"
Sort by:
 
 
Sīvapavat nyō̜ Kāk Māk / hīaphīang dōi Chœn Fukthang ; pǣ dōi Pathūan Saisuvan
ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ກາກ ມາກ / ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເຈິນ ຟຸກທັງ ; ແປໂດຍ ປະທວນ ໄສສຸວັນ
Hānōi : Chatphim dōi Samnakphim Kānmư̄ang hǣng Sāt Vīatnām hūam kap Samnakphim læ Chamnāi Pư̄m hǣng Lat Sō̜.Pō̜.Pō̜. Lāo, 2008
ຮ່າໂນ້ຍ : ຈັດພິມໂດຍ ສຳນັກພິມການເມືອງແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຮ່ວມັບ ສຳນັກພິມ ແລະ ຈຳຫນ່າຍ ປຶ້ມແຫ່ງລັດ ສ.ປ.ປ. ລາວ, 2008
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
Makesi Engesi sheng ping shi ye nian biao / Zhong gong Zhong yang Makesi Engesi Liening Sidalin zhu zuo bian yi ju bian yi
马克思恩格斯生平事业年表 / 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译
Beijing : Ren min chu ban she, 1976
北京 : 人民出版社, 1976
 
 
"Zi ben lun" dian gu zhu shi / Shen Zhiqiu...[et al.] bian
《資本論》典故注釋/ 沈志求...[et al.]编
by Shen, Zhiqiu
沈志求
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980-
北京: 中国人民大学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1980-
 
 
Makesi, En'gesi, Liening, Sidalin lun Bali gong she / Zhong gong zhong yang Makesi, En'gesi, Liening, Sidalin zhu zuo bian yi ju bian
马克思, 恩格斯, 列宁, 斯大林论巴黎公社 / 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1971
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1971
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.