National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 104 Results for author:"No. Na Paknam, 1928-"
Sort by:
 
 
Khletlap nai kānhai rœ̄k læ kāntangchư̄ / dōi Phlūlūang
เคล็ดลับในการให้ฤกษ์และการตั้งชื่อ / โดย พลูหลวง
by Nō̜. Na Pāknam, 1928-
น. ณ ปากน้ำ, 1928-
Phra Nakhō̜n : Kasēm Bannakit, 2511 [1968]
พระนคร : เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๑
BookBook [text, volume]
 
 
Prawat čhittrakō̜n ʻēk khō̜ng lōk / dōi Nō̜. Na Pāknam
ประวัติจิตรกรเอกของโลก / โดย น. ณ ปากน้ำ
by Nō̜. Na Pāknam, 1928-
น. ณ ปากน้ำ, 1928-
Phra nakhō̜n : Samnakphim Kasēm Bannakit, 2515 [1972]
พระนคร : สำนักพิมพ์เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๕
BookBook [text, volume]
 
 
Chōklāng sanyān sanghō̧n (rahat witthayā : phalang rēnlap) / Phlūlūang
โชคลาง สัญญาณ สังหรณ์ (รหัสวิทยา : พลังเร้นลับ) / พลูหลวง
by No. Na Paknam, 1928-
น. ณ ปากน้ำ, 1928-
KrungThēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān , 2546 [2003]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ , 2546 [2003]
 
 
 
Khamphayākō̜n læ kānhai rœ̄k pračham wan talō̜t pī 2529 / Phlūlūang
คำพยากรณ์และการให้ฤกษ์ประจำวันตลอดปี ๒๕๒๙ / พลูหลวง
by Nō̜. Na Pāknam, 1928-
น. ณ ปากน้ำ, 1928-
Krung Thēp : Samnakphim Plā Taphīan, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน, ๒๕๒๘
 
 
by No. Na Paknam, 1928-
Krung Thep : Samnakphim Muang Boran, 2543 [2000]
 
 
 
 
 
 
 
 
Pathommaphāk hǣng Hōrāsāt / dōi Phlūlūang
ปฐมภาคแห่งโหราศาสตร์ / โดย พลูหลวง
by Nō̜. Na Pāknam, 1928-
น.ณ ปากน้ำ, 1928-
Phranakhō̜n : Kasēmbannakit, 2514 [1971]
พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2514 [1971]
 
 
Khwāmngām nai sinlapa Thai / Nō̜. Na Pāknam
ความงามในศิลปะไทย / น. ณ ปากนํ้า
by Nō̜. Na Pāknam, 1928-
น. ณ ปากนํ้า, 1928-
Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2550
 
 
Khwāmngām khō̜ng sinlapa Thai / dōi Nō̜. Na Pāknam
ความงามของศิลปไทย / โดย น. ณ ปากน้ำ
by Nō̜. Na Pāknam, 1928-
น. ณ ปากน้ำ, 1928-
Phra Nakhō̜n : ʻŌdīan Satō, 2510 [1967]
พระนคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๐
BookBook [text, volume]
 
 
Wat Phūmin læ Wat Nō̜ng Būa / rư̄ang dōi Nō̜. Na Pāknam, Sǣngʻarun Kanokphongchai ; banyāi phāp, Nō̜. Na Pāknam ; plǣ, Mirā...
วัดภูมินทร์และวัดหนองบัว / เรื่องโดย น.ณ ปากน้ํา, แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ; บรรยายภาพ, น.ณ ปากน้ํา ; แปล, มิรา ประชาบาล ; ถ่ายภาพ, สุรชาย มากไมตรี = Wat Phumin and Wat Nong Bua / text, No Na Pak Nam ; caption, No Na Pak Nam ; translation, Mira Kim Prachabarn ; photography, Surachai Margmaitri
by Nō̜. Na Pāknam, 1928-
น.ณ ปากน้ํา
Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān, 2529 [1986]
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2529
 
 
by No. Na Paknam, 1928-
Phra Nakhon : Kasem Bannakit, 2514 [1971]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.