National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 73 Results for author:"Prawet Wasi"
Sort by:
 
 
Bon sēnthāng chīwit / dōi Prawēt Wasī
บนเส้นทางชีวิต / dōi ประเวศ วะสี
by Prawēt Wasī
ประเวศ วะสี
Krung Thēp : Samnakphim Mō̜ Chāobān, 2554 [2011]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน, 2554
 
 
Banthưk wētchakam Thai / Prawēt Wasī
บันทึกเวชกรรมไทย / ประเวศ วะสี
by Prawēt Wasī
ประเวศ วะสี
Krung Thēp : Samnakngān Nitthayasān Klai Mō̜, 2524 [1981]
กรุงเทพฯ : สำนักงานนิตยสารใกล้หมอ, 2524
BookBook [text, volume]
 
 
by Prawet Wasi
Krung Thep : Samnakphim Mo Chaoban, 2540 [1997]
 
 
by Prawet Wasi
Krung Thep : Samnakphim Mo Chaoban : Sangsu chatchamnai, 2540 [1997]
 
 
by Prawet Wasi
Krung Thep : Samnakphim Mo Chaoban, [1991]
 
 
Withī manut nai sattawat thī 21: sūn, nưng, kao / Prawet Wasi
วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ : ศูนย์, หนึ่ง, เก้า / ประเวศ วะสี
by Prawet Wasi
ประเวศ วะสี
Krung Thēp : Sūan ngœn mīmā, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2550
 
 
by Prawet Wasi
Krung Thep : Samnakphim Mo Chaoban, 2538 [1995]
 
 
 
by Prawet Wasi
Krung Thep... : Sathaban Chumchon Thongthin Phatthana, 2533 [1990]
 
 
Phalang khapkhlư̄an kānčhatkān tonʻēng bon phǣndin Thai / Sāttrāčhān Nāi Phǣt Prawēt Wasī
พลังขับเคลื่อนการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย / ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี
by Prawēt Wasī
ประเวศ วะสี
Krung Thēp Samnakphim Mō̜ Chāobān, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๗
BookBook [text, volume]
 
 
Khwampen manut kap kankhaothung sing sungsut = khwamching khwamdi khwamngam / Prawet Wasi
ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุดถึงสิ่งสูงสุด : ความจริง ความดี ความงาม / ประเวศ วะสี
by Prawēt Wasī
ประเวศ วะสี
Krung Thēp : Samnakphim Grin- Panyayan, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ 2550
 
 
by Prawet Wasi
Krung Thep : Samnakphim Muban : Borisat Khlet Thai chatchamnai, 2533 [1990]
 
 
by Prawēt Wasī
Krung Thēp : Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, 2547 [2004]
 
 
by Prawet Wasi
Krung Thep : Mo Chao Ban, 2545 [2002]
 
 
by Prawet Wasi
Krung Thep : Munnithi Phumpanya kap Samakhom Nakkhao haeng Prathet Thai, 2537 [1994]
 
 
Bon sēnthāng chīwit : 1 / Prawēt Wasī
บนเส้นทางชีวิต : ๑ / ประเวศ วะสี
by Prawēt Wasī
ประเวศ วะสี
Krung Thēp : Samnakphim Mō̜ Chāobān, [2532 i.e.1989]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, [๒๕๓๒]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.