National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Qi, Yijun"
Sort by:
 
 
Po jie "zi yuan zu zhou" de Nei Menggu mo shi yan jiu [electronic resource] / Qi Yijun zhu
破解"资源诅咒"的内蒙古模式研究 [electronic resource] / 齐义军著
by Qi, Yijun
齐义军
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2012
北京 : 中央民族大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhang Daqian wai zhuan / zhu zuo zhe Qi Yijun ; zhu bian zhe Zhong wai za zhi she
張大千外傳 / 著作者戚宜君 ; 主編者中外雜誌社
by Qi, Yijun, 1930-
戚宜君, 1930-
Taibei Shi : Sheng wen shu ju, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 聖文書局, 民國75 [1986]
 
 
Zhongguo nü xing chuan qi gu shi = Zhongguonv[sic.]xingchuanqigushi. / Qi Yijun zhu
中国女性传奇故事 = Zhongguonv [sic.] xingchuanqigushi / 戚宜君著
by Qi, Yijun, 1930-
戚宜君, 1930-
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2000
北京 : 中国友谊出版公司, 2000
 
 
Zhang Zongchang de chuan qi / Qi Yijun zhu
張宗昌的傳奇 / 戚宜君著
by Qi, Yijun, 1930-
戚宜君, 1930-
[Taipei] : Jing mei chu ban she : Xi dai shu ban you xian gong si fa xing, Minguo 74 [1985]
[Taipei] : 精美出版社 : 希代書版有限公司發行, 民國74 [1985]
 
 
Qi Baishi wai zhuan / Qi Yijun zhu
齊白石外傳 / 戚宜君著
by Qi, Yijun, 1930-
Taibei shi : Shi jie wen wu chu ban she, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 世界文物出版社, 民國71 [1982]
 
 
Mei ren ce / Qi Yijun ... [et al.] he zhu
美人册 / 戚宜君 ... [等] 合著
Taibei shi : Shui fu rong chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北市 : 水芙蓉出版社, 民國69 [1980]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.