National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Qiu, Xinmin"
Sort by:
 
 
Dong nan Ya gu dai shi di lun cong / Qiu Xinmin zhu
東南亞古代史地論叢 / 邱新民著
by Qiu, Xinmin
邱新民
Xinjiapo : Nanyang xue hui, 1969
新加坡 : 南洋學會, 1969
 
 
Feng fan shi dai Ya Ao Dizhong hai wen hua / Qiu Xinmin zhu
風帆時代亞澳地中海文化 / 邱新民著
by Qiu, Xinmin
邱新民
Singapore : Qing nian shu ju, [1993]
Singapore : 青年書局, [1993]
 
 
Xinjiapo xian qu ren wu / Qiu Xinmin zhu ; [bian ji Nan yang shang bao bian shen wei yuan hui]
新加坡先驱人物/ 邱新民著;[编辑南洋商报编审委员会]
by Qiu, Xinmin
邱新民
Singapore : Sheng you shu ju, 1991
Singapore : 胜友书局, 1991
 
 
Malaiya shi qian shi / Qiu Xinmin zhu
馬來亞史前史 / 邱新民著
by Qiu, Xinmin
邱新民
Xinjiapo : Qing nian shu ju, 1966
新加坡 : 青年書局, 1966
 
 
Qiu Shuyuan sheng ping / Qiu Xinmin
邱菽园生平 / 邱新民
by Qiu, Xinmin
邱新民
[Singapore] : Sheng you shu ju, 1993
[Singapore] : 胜友书局, 1993
 
 
Jian nan de xing cheng / Qiu Xinmin
艰难的行程 / 邱新民
by Qiu, Xinmin
邱新民
Singapore : Wen xue shu wu : Fa xing Xin wen hua ji gou, 1985
Singapore : 文學書屋 : 发行新文化机构, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.